👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Måsen Ht 2019

Skapad 2019-09-30 12:51 i Stora Höga Stenungsund
Förskola
Aktionsforskningsfråga: Hur kan vi öka barnens medvetenhet om yrken i närmiljön?

Innehåll

2.Vart ska vi? 

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

# Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld 

Vad vill vi förändra/förbättra?

Vi vill göra arbetet/ undervisningen mer begripligt för barnen så därför fokuserar vi på färre yrken men vi fördjupar oss inom dem. Det är också yrken som finns i vår närmiljö som vi kan besöka.

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

# Hur kan vi öka barnens medvetenhet om yrken i närmiljön?

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

# Har barnen fått mer kunskap om yrken i vår närmiljö?

 

3.Hur gör vi?  

# Vi ska intervjua barnen igen och efter projekts slut får vi se vad de fått mer kunskap om. Efter intervjuerna gör vi en sammanställning som vi synliggör för barnen.

Process

Barnen och vi pedagoger har fått ett större intresse att lära oss mer om olika yrken. Under processen kommer vi besöka ”Hund och katt” (Affärsbiträde) och ”Lottas hundtrim”(Hundfrisör).

Planera och motivera aktion

Vi kommer att göra studiebesök och skapa en ny lärmiljö tillsammans med barnen utifrån dessa yrken. Vi kommer också att fördjupa våra kunskaper om språk-, läs och skrivutveckling under processen. Vi arbetar med detta kontinuerligt denna terminen.

 

Resonera kring valda verktyg i processen

# För att göra det mer begripligt och konkret för barnen valde vi vår närmiljö. Vi kommer att fördjupa oss inom ett/flera yrken. Vi kommer använda kort och film som sedan sätts upp på väggen och vi visar filmerna via projektorn som dokumentation.