👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsinlärning med Den magiska kulan

Skapad 2019-09-30 13:12 i Råå Södra Skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med Bokstavsordboken och läseboken "Den magiska kulan". Du kommer att få lära dig hur bokstäverna ser ut , hur de skrivs och hur de låter. Vi läser och skriver enkla ord och meningar, arbetar med ordbilder och samtalar om det vi läser.

Innehåll

Vi kommer att: 

 • Läsa boken "Den magiska kulan". 
 • Arbeta med bokstäver, deras ljud och form bl a i Bokstavsordboken.
 • Lyssna på högläsning.
 • Läsa med läskompis/i mindre grupp och enskilt.
 • Samtala och återberätta utifrån det vi läst.
 • Utifrån läsläxan arbeta med ordbilder, meningsbyggnad och skiljetecken. 
 • Öva på att läsa/skriva enkla ord och meningar. 

Du kommer få lära dig att: 

 • Ljuda ord, tex. r-o-s. 
 • Höra vilka ljud som finns med i ett ord och kunna placera ut dessa på rätt plats. 
 • Bokstävernas namn och ljud samt hur de ser ut och skrivs. 
 • Känna igen ord/ordbilder du ofta använder i din läsning, t ex. är, ser, sa, jag, och.  
 • Läsa och förstå enkla meningar. Tex. "Bea ser en dam."
 • Skriva och förstå enkla meningar. 
 • Återberätta och sammanfatta det vi läser. 
 • Följa, samt ge och ta muntliga och skriftliga instruktioner. 
 

Du visar att du lärt dig detta genom att:

 • Läsa för din lärare och läskompis  
 • Ge/ta och följa muntliga och skriftliga instruktioner. 
 • Göra uppgifterna i Bokstavsboken.
 • Delta i samtalen kring det vi läser.
 • Ljuda ord och läsa de hela ordbilder som vi arbetat med. 
 • Läsa längre meningar eller texter beroende på hur långt du kommit i din läsutveckling.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1