👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text 7AB

Skapad 2019-09-30 13:13 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 Svenska
Utifrån våra genomgångar om lässtrategier samt era upplevelser från Kunskapsdagen ska ni skriva en återberättande text om Kunskapsdagen.

Innehåll

 

Tidsplan

Du deltar på Kunskapsdagen ons 18/9. Sen har du två lektioner på dig att skriva texten för att sen få feedback och arbeta med bearbetning av texten,

Bedömning

Bedömning förmåga i två kunskapskrav:

 • Skriva en återberättande text
 • Bearbeta din text utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet. 

Uppgifter

 • Berättande text utifrån Kunskapsdagen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska/sva kunskapskrav LGR 11

Ej grundläggande förmåga
Betyg E
Betyg C
Betyg A
SKRIVA
Texten uppfyller inte de krav som finns för årskurs 7.
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
BEARBETA UTIFRÅN RESPONS
- ge respons samt bearbeta texter utifrån respons
Behöver lära sig att berabeta sin text mera, gå igen srivregler, lyssna på texten och även ta hjälp av datorns stavningsprogram.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.