Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund- Hur är vi bra kompisar

Skapad 2019-09-30 13:36 i Smedby förskola Hedemora
Förskola
Vi arbetar med hur jag är en bra kompis.

Innehåll

Syfte: Att barnen ska visa hänsyn och kunna samarbeta i grupp.

Mål: 

Aktivitet: * Vi går till en gräsplan/gymnastiksalen och leker lekar och gör samarbetsövningar i hel och halvgrupp. 

* Vi läser kompisböckerna och arbetar med ämnena som böckerna tar upp.

* Vi påminner och uppmuntrar barnen till att lösa konflikter genom att samtala med varandra t.ex. att fråga varandra och inte bara ta saker. 

* Vi uppmärksammar positiva beteenden. 

* Lekgrupper.

Dokumentation: Vi dokumenterar och reflekterar i Unikum. Och följer upp arbetet på avdelningens pedagogiska utvecklingstid.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: