👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 ht-18

Skapad 2019-09-30 13:40 i Gottsta skola Norrtälje
Planering i svenska för åk 2 ht-18
Grundskola F – 9 Svenska
Vi läser skönlitteratur och faktatext, skriver mycket för hand och på Ipads samt samtalar med varandra om böcker och annat.

Innehåll

Mål:

Läsa: 

- Kunna läsa enkla meningar med flyt

- Läsa enklare kapitelböcker alltmer med hjälp av helordsläsning

- Kunna förstå och återge innehållet i enklare kapitelböcker 

- Kunna leta ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

 

Skriva:

- Kunna skriva berättelse med början, handling och slut för hand och på Ipad

- Kunna söka fakta och skriva enkel faktatext för hand och på Ipad

- Kunna skriva läslig text med små bokstäver och mellanrum mellan orden

- Kunna stava vanligt förekommande ord

- Kunna skriva meningar med stor bokstav och punkt

 

Samtala:

- Kunna samtala i grupp och lyssna på andra

- Kunna återberätta en händelse eller saga så att andra förstår 

- Kunna beskriva saker så att andra förstår

- Kunna framföra sina åsikter och lyssna på andras

 

Arbetssätt:

- Varje vecka har vi en läsläxa med läsförståelsefrågor, svaren arbetar vi sedan med i grupper, funderar kring samt bearbetar

- Varje dag ägnar vi en stund åt tyst läsning eller läsning i läsgrupp samt recenserar det vi läst

- Vi lånar böcker från skolans bibliotek en gång i veckan

- Varje dag läser läraren högt ur en kapitelbok och sedan diskuterar vi det lästa och skriver i våra läsloggar

- I boken ”Språkskrinet” övar vi grammatik, stavning samt utvecklar vårt skrivande av olika texter

- Varje vecka tränar vi stavning av elevnära ord, samt handstil och meningsbyggnad

- Vi skriver för hand och på Ipad olika typer av texter som vi sedan läser upp för varandra och kamratbedömer

- Genom feedback från kamrater och lärare utvecklar vi vårt skrivande

- I samlingar berättar vi om saker som hänt för varandra

- Vi tränar oss i grupp och i par på att beskriva olika saker så att andra förstår

- I klassråd framför vi våra åsikter och lyssnar på andra

Bedömning:

- I slutet av terminen bedöms elevenmed hjälp av Skolverkets Diagnosmaterial om målen nåtts

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3