👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska, planering, HT, Åk6

Skapad 2019-09-30 13:43 i Björkvallsskolan Uppsala
Åk6, Ivonas grupp.
Grundskola 6 Moderna språk - elevens val
Vad roligt att du vill lära dig spanska! !Buena suerte!= Lycka till!

Innehåll

SPANSKA, ÅK 6 

Textbok (TB)Gracias, övningsbok (ÖB), Lärarens bok (LB) 

Planering HT, Ivona Tacheva 

V35 

Introduktion 

Mål: Eleverna får information om spansktalande länderna och om Spanien och de spanska öarna. 

Foton från Spanien, s.6 

Spaniens karta. 

Presentation – digital uppgift. 

Foton från Latinamerika, s. 8 

 

V36 

Frågesport, internationella ord. 

Mål: Att kunna jämföra språk. 

Uppgift 1.: Rita Spaniens karta och skriva ord som man kopplar till den spanska kulturen, t.ex. guitarra, sol, palma, flamenco, paella. 

Uppgift 2: Att skriva en lista med favorit spanska ord (Lärarens bok). 

 

V37 

Hälsningsfraser, ordgrupper: djur, ämnen i skolan, yrke. 

Mål: repetition av bekanta ord. 

Kapitel 1, s. 10-11. 

Uppgift 1, s. 5, upp.2, s.6 i övningsboken. 

Extra uppgifter. 

 

 

V38 

Kapitel 2, s. 14-15 

Mål: Eleverna får lära sig att säga vad de heter och var de bor och en del om Latinamerikas geografi. 

Uppgift 1: Lyssna på texten. 

Uppgif 2: Lyssna och säga efter. 

Uppgift 3: Läsa texten två och två. 

Uppgift 4: Svara muntligt på frågor. 

Uppgift 5: Skriva upp. 1 och 2 på s. 7 och upp. 3 på s. 8 i övningsboken. 

Läxa: upp. 5 på s. 9, upp. 6 på s. 6 i övningsboken. 

 

V 39 

Repetition av geografi ord. Frågeord. 

Upp. 7 och 8 i ÖB. 

Texten Spanien på s. 16 i TB. 

Upp. 1 på s. 12 och upp. 2 på s. 13 i ÖB. 

Upp. 2: Rita självporträtt som turist i Spanien och presentera sig på spanska. 

Extra uppgifter från LB. 

 

 

V 40 

Kapitel 3 

Mål:  

1. Att fråga hur någon mår, vad någon heter och hur gammal någon är. 

2. Att lära sig räkneord från 1-12. 

Att lyssna och läsa dialogen på s. 18 i TB. 

Att översätta dialogen.  

Att skriva upp. 1 på s. 15 och upp. 2 på s. 16 i ÖB. 

Att sjunga sången på s. 19 i TB. 

Upp. 7 på s. 19 i ÖB. 

Läxa: upp. 4 på s. 17 och upp. 6 på s. 18 i ÖB. 

 

V 41 

Repetition av räkneord 

Upp. 5 på s. 18, upp. 10 på s. 21 i ÖB. 

Upp. 9 på s. 21 i ÖB. 

Video: Presentation av olika personer: V. llamarsevivir. 

Eleverna svarar på frågor. 

Extra uppgifter (LB) 

 

Repetition av kapitel 1-3 

 

V 42 

Repetition: uppgifter från LB. 

Prov. 

 

V 43 

Kapitel 4 på s. 20 

Mål: 

  1. Att säga vad du tycker om V. gustar. 

  1. Att säga olika färger.  

Läsa och skriva upp. 1 på s. 22, upp. 2 på s. 23. I ÖB. 

Prata två och två: upp. 9 på s. 27, upp. 10 på s. 27 i ÖB. 

Lyssna och skriva rätta svaret: upp. 4 på s. 24 i ÖB 

Läxa: Upp. 6 och 7 på s. 25 i ÖB. 

 

V44  

Höstlov 

 

V45 

Video: Färger, glosor. 

Repetition: s. 31 i ÖB. 

Digitala upp. 

 

V 46 

Text om Latinamerika på s. 22 

Video om Columbus. 

Upp. 1 på s. 32 och upp.2 på s. 33 i ÖB. 

Eleverna skriver en kort text om olika länder i Latinamerika. 

Grupparbete: Göra en P.P. om sitt favoritland i Latinamerika. 

Muntlig presentation av grupparbetet för klassen. 

 

V 47 

Kapitel 5 på s. 24-25 i TB 

Mål: 

  1. Att lära sig samtala om sig själv och sina syskon. 

  1. Räkna från 10-20.

  1. Lära sig mer ord om olika djur.  

Vi lyssnar och läser två och två dialog 1 på s. 24 

Upp. 1 på s. 34, upp. 2 och upp. 3 på s. 35 i ÖB. 

Upp. 8 på s. 38 i ÖB. 

 

Dialog 2 

Eleverna lyssnar och läser dialogen två och två. 

Vi sjunger sången på s. 25 

Vi tränar med uttalet på s. 26 och 27 i TB. 

Upp. 5 och upp. 6 på s. 37 i ÖB. 

Läxa: upp. 4 A och B och upp. I ÖB. 

 

V 47 

Repetition 

Uppgifter från LB. 

Digitala uppgifter. 

Video: Madrid. 

Video: Bild med en katt. 

Uppgift: Skriva en kort text om katten och tjejen i filmen med bekanta ord och fraser. 

 

V48 

Mer uppgifter: upp. 11-upp. 15 på s. 40-43 i ÖB. 

Prov 

  

V 49 

Kapitel 6 på s. 28 i TB. 

Mål:  

1.Att lära sig att tala om vad du vill ha. 

2.Att beskriva saker. 

3.Att lära sig ord om kläder. 

Eleverna lyssnar, översätter och läser dialogen på. s. 28 i TB. 

Eleverna tränar prata på s. 29 i TB. 

De skriver en lista med sina önskemål. 

De skriver ett korsord med ord om kläder för sin klasskamrat. 

Läxa: upp. 1 på s. 44 i ÖB. 

 

Vi gör en utställning för Lucia med bild och enkla texter på spanska. 

 

V.50 

Repetition 

Upp. 2 på s. 45 - upp. 10 på s. 50 i ÖB. 

Eleverna skriver en kort text om vad de tycker om och om sina favoritdjur. 

Muntliga presentationer. 

Vi skriver på spanska ett julkort. 

Matriser

M1
Bedömningsmatris spanska år 6

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
F- nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver enkla ord.
Du skriver enkla ord och meningar.
Du skriver kortare texter.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal
Du använder enkla ord.
Du använder enkla ord och fraser.
Du använder enkla ord och fraser med flyt.
Kännedom om språkområdet
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du känner till viss fakta, som till exempel några länder där spanska talas.
Du känner till något om livsvillkor och kultur i spansktalande områden.
Du har stor kännedom om livsvillkor, samhällsfrågor och kultur där spanska talas.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser enkla ord och visar att du förstår.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och meningar.
Du läser och visar att du förstår det mesta av innehållet i enkla texter.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad spanska
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och instruktioner.
Du lyssnar och visar att du förstår enkla, vardagliga ord och fraser.
Du lyssnar och visar att du förstår vardagliga fraser och enkla beskrivningar.