👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett land i Europa

Skapad 2019-09-30 13:44 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Faktatext om ett valfritt land i Europa.

Innehåll

Uppgift: 

Eleven ska välja ett valfritt land i Europa att skriva en faktatext om. Till hjälp har de matrisen nedan så de kan se vad som behöver vara med och vad som krävs för att uppgiften ska bli godkänd. 

 

Syfte: Kunna skriva en faktatext och  veta vad som är typiskt för faktatexter.

Kunna sortera relevant information från olika källor.

Kunna planera och genomföra en redovisning.

 

Hur: Genomgångar, Enskilt arbete. 

 

 

 

 

 

Faktatext om ett land i Europa

 

 

JAG

     

Söka och sammanställa information samt kritiskt granska den

Du kan hitta information om ett land i Europa. Du använder dig av en källa som vi ger dig.


enkla

Du kan hitta information om ett land i Europa och använder dig av två av källorna som vi ger dig. Du ser om källorna stämmer överens och sammanställer det.


utvecklade

Du kan hitta information om ett land i Europa och kan använda dig av flera av källorna som vi ger dig. Du ser att faktan i de olika källorna stämmer överens och kan sammanställa det i en text.

välutvecklade

Använda ämnesspecifika ord och begrepp

Du kan i din text berätta om landet du valt med egna ord utifrån faktatexten. Du kan använda ord som invånare och huvudstad. Du kan berätta om landet i stora drag.


enkla

Du kan i din text berätta lite mer om landet du valt med egna ord utifrån faktan du använt.. Du använder begrepp så som huvudstad, invånare och klimat. Du kan berätta om landet är stort eller litet. 


utveckladeDu kan i din text berätta om landet du valt med egna ord utifrån faktatexterna som du läst och sammanställt. Du kan använda begrepp så som huvudstad, invånare, klimat och om landet är stort eller litet. Du kan berätta lite om turism och vad man kan göra i landet. 


välutveckladeFörbereda och genomföra muntlig framställning

Du har tränat på att läsa upp din faktatext. Du vet vad du ska säga och i vilken ordning.


enkla

Du har tränat på att läsa upp din faktatext. Du vet vad du ska säga och i vilken ordning du vill presentera din text. Du kan till exempel visa på en karta vart landet ligger. 


utvecklade 

Du kan berätta om ditt land fritt med endast stödord. Du vet i vilken ordning du vill presentera ditt land. Du kan visa på en karta vart landet ligger och kan visa något om landet, till exempel bild på flagga eller från något typiskt turistmål.

välutvecklade

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6