👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Ljud

Skapad 2019-09-30 14:00 i Läroverket Hudiksvall
Om ljud
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är egentligen ljud? Hur fort rör sig ljud? Hur mäter man ljud? Hur kan ljud påverka hälsan?

Innehåll

Du ska lära dig om ljud och redovisa det i någon form av text eller presentation.

Matriser

Fy
Ljud

Ljud

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka och sammanställa information
Ta fram naturvetenskaplig information om ljud och använda den på ett i huvudsak fungerande sätt. Skapa en enkel text eller annan framställning som handlar om ljud. Resonera åtminstone till viss del om att källorna är trovärdiga.
Ta fram naturvetenskaplig information om ljud och använda den på ett relativt väl fungerande sätt. Skapa en utvecklad text eller annan framställning som handlar om ljud. Resonera relativt väl om att källorna är trovärdiga.
Ta fram naturvetenskaplig information om ljud och använda den på ett väl fungerande sätt. Skapa en välutvecklad text eller annan framställning som handlar om ljud. Resonera väl om att källorna är trovärdiga.
Undersökningar
* Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. * Bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. * Använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. * Jämföra resultaten med frågeställningarna och dra enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. * Föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet. * Bidra till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. * Göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
* Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar * Formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. * Använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. * Jämföra resultaten med frågeställningarna och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier. * Föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet. * Ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. * Göra utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
* Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. * Formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. * Använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. * Jämföra resultaten med frågeställningarna och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier. * Föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor. * Ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visa på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. * Göra välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska samband
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vardagliga företeelser som kan kopplas ihop med ljud och visa på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vardagliga företeelser som kan kopplas ihop med ljud och visa på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vardagliga företeelser som kan kopplas ihop med ljud och visa på komplexa fysikaliska samband.