👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 1

Skapad 2019-09-30 14:08 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Att kunna tala och förstå engelska är roligt och viktigt. I årskurs 1 tränar vi på att våga använda ord genom sånger och lekar. Den här planeringen beskriver vad vi kommer att arbeta med i engelska under ÅK1.
Grundskola 1 Engelska
pedagogisk planering för årskurs 1

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med :

 

Vi kommer att utöka elevernas ordförråd genom att träna in ord inom olika arbetsområden som t.ex. djur, kläder, färger, siffror, mat, väder, transpor, familjen, veckans dagar, årets månader etc...

 

Vi kommer också att lära oss enkla hälsningsfraser (Hello, Hi, What is your name?...) och förstå enkla uppmaningar och instruktioner (stand up, sit down, let's sing...).

 

Fokus kommer att ligga på det muntliga (delta i enkla samtal och presentera sig själv, att våga prata engelska och skriva enkla ord och även på att förstå enkla engelska instruktioner.

 

Hur ska vi arbeta? Arbets Sätt

 

Vi kommer att arbeta med engelska genom att:

 

 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder.
 • sjunga sånger samt lära enkla rim och ramsor.
 • träna enkla ord och fraser i samarbete med mina klasskamrater.
 • leka lekar.
 • lyssna på det engelska språket (via min lärare, musik och film)
 • se på korta engelska filmer (engelska barnprogram)
 • läsa och förstå enkla ord och meningar och att skriva enkla ord på engelska.

 

Vad ska jag kunna?

 

När du slutar åk1 ska du kunna:

 

 • lyssna på och förstå enkla hälsningsfraser
 • förstå och följa enkla uppmaningar
 • uttrycka enkla ord och fraser
 • härma rim, ramsor och sånger (vilket bidrar till att jag tränar uttal och intonation)
 • namnge några färger, kläder, djur, kroppsdelar, frukter, grönsaker, vanliga saker i klassrmmet.....etc

 

 

 

Du visar vad du kan genom att:

 

Härma, delta i sånger, lekar och samtal

 

Din lust och vilja att våga delta och att skriva

 

Ditt samarbete med klasskamrater

 

Bedömning:

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att säga enkla engelska ord och fraser, delta in sånger, lekar och ramsor som vi gör på engelska samt så kommer jag att bedöma din förmåga att lyssna och ta till dig enkla instruktioner på engelska (exemplervis genom leken Simon says).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska 1

Träna mer
Godtagabara kunskaper
Förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker jag känner till
Du kan med stöd förstå några enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker du känner till.
Följa enkla muntliga instruktioner
Du kan med stöd följa enkla muntliga instruktioner
Du kan följa enkla muntliga instruktioner
Säga enkla ord och meningar som går att förstå
Du kan med stöd säga några enkla ord och meningar som ibland går att förstå
Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå