Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna HT 2020

Skapad 2019-09-30 14:15 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Religion är tro, livsvillkor, frihet, begränsning, regler, tröst, meningsfyllande och främst något personligt. Vi tar oss an detta och försöker bryta ner det till förståelse och reflektion. Vad kan det betyda att vara troende? Det ska vi försöka ge något svar på.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska vi undersöka de olika världsreligionernas centrala tankegångar, hur religionen påverkar samhället samt människors identitet och livsstil.

Innehåll

Syfte

 I arbetsområdet får du utveckla förmågan att: 

- använda relevanta begrepp

- göra jämförelser mellan de olika världsreligionerna för att se likheter och skillnader

- analysera hur religionen påverkar samhället

- analysera hur religionen påverkar identitet och livsfrågor

 

Arbetsformer:

- genomgångar

- film

- textläsning i par

- besvara frågor 

- fördjupningsuppgift

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

- kan använda begreppen

- kan göra jämförelser och visa på skillnader och likheter mellan världsreligionerna

- göra enkla analyser av hur religionen påverkar samhället

- förstår hur religion kan påverka identitet och livsfrågor

 

Arbetstid och prov

  • Vi arbetar med världsreligionerna vecka 35-43
  • Delprov 1 (begrepp, fakta) vecka 40
  • Delprov 2 (analys) vecka 43

Matriser

Re
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Undervisning ska ge chans att analysera religioner och livsåskådningar. Få förståelse för olika tolkningar och bruk bland människor.
Huvuddragen i världsreligionernas historia. Centrala tankegångar i världsreligionerna islam, judendom, hinduism, kristendom och buddhism.
Begreppsförståelse
Du har grundläggande kunskaper om världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, heliga skrifter och religiösa uttryck och handlingar i de olika religionerna.
Du har goda kunskaper om världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, heliga skrifter och religiösa uttryck och handlingar i de olika religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, heliga skrifter och religiösa uttryck och handlingar i de olika religionern
Undervisning ska ge chans att analysera religioner och livsåskådningar. Få förståelse för olika tolkningar och bruk bland människor.
Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle. Huvuddragen i världsreligionernas historia.
Jämförelseförmåga
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religioner och andra livsåskådningar.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religioner och andra livsåskådningar.
Du för väl utvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan religioner och andra livsåskådningar.
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.
Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
Analysförmåga
Du kan se hur religionen kan påverka och påverkas av olika samhällen och händelser och kan beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan se hur religionen kan påverka och påverkas av olika samhällen och händelser och kan beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Dukan se hur religionen kan påverka och påverkas av olika samhällen och händelser och kan beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet.
Riter, till och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa sammanhang.
Reflektionsförmåga
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: