Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion hösten 2019

Skapad 2019-09-30 14:47 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vi ska ta reda på mer om några av världens religioner framförallt Islam, Judendom och Kristendom. Kan du benämna några kännetecken eller symboler för dessa religioner?

Innehåll

 

1. Konkretisering av syfte

 

Du ska fördjupa dig i vad människor kan tro på och hur det kan påverka.Du ska resonera om kännetecken och symboler för några stora religioner

2. Undervisningens innehåll 

Du ska:

 • läsa barnens Bibel
 • lyssna på text i Koranen och Tora
 • se filmer, UR och ilt.se
 • läsa faktatexter, t.e.x So-böckerna, NE (digitalt), ilt.se
 • samtala om likheter och skillnader mellan religionerna
 • skriva enkla faktatexter
 • rita ämnesspecifika bilder
 • repetera kyrkobesöket vi gjort tidigare, hur kan det se ut i en kyrka?
 • få besök av en präst
 • få se vissa symboler från religionerna
 • läsa/samtal om andra trosinriktningar
 • lära dig om viktiga högtider

3. Bedömningsuppgifter

 Du visar vad du lärt dig genom att:

 • delta aktivt på lektionerna
 • lyssna, titta, skriva, rita
 • reflektera och samtala om trosinriktningarna.

Du ska kunna benämna:

 • några stora världsreligioner och trosinriktningar
 • några symboler som tillhör olika trosinriktningar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: