Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa åk 5-6

Skapad 2019-09-30 15:04 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska öva i att läsa olika sorters texter och diskutera dem utifrån olika lässtrategier.

Innehåll

Konkreta mål

Målet med arbetet är att du ska:

- utveckla förmågan att läsa mellan raderna i olika typer av texter

- utveckla förmågan i att koppla innehållet från olika texter till egna erfarenheter och åsikter

- utveckla ditt läsflyt och din läshastighet

- utveckla förmågan att förstå språkliga strukturer i olika texter och i skönlitterära böcker

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå det du läser "mellan raderna" i olika texter

- koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter

- läsa med läsflyt

- förstå texters uppbyggnad, t.ex. hitta dialoger, miljö -och personbeskrivningar i skönlitterära böcker.

Undervisning

Vi kommer i undervisningen att:

- läsa olika sorters texter och svara på frågor om texten i olika svårighetsnivåer.

- läsa skönlitterära böcker tyst och ibland högt för en vuxen eller kamrat. Vi tränar på att läsa tydligt med inlevelse,

- skriva en recension om en bok som du har läst, där du beskriver handlingen, genre, miljö -och personbeskrivningar, egna åsikter m.m.

- prata om olika författare och deras verk

- läsa olika sorters texter tillsammans, där vi diskuterar textens innehåll och uppbyggnad.

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: