Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Global samverkan

Skapad 2019-09-30 15:17 i Färjegårdens förskola Borlänge
Förskola
Global samverkan är ett av grön flaggs nio temaområden. Arbetet med temat syftar till att beröra mänskliga rättigheter, barnkonventionen, språk, jämställdhet, lika-olika, mångfald, kultur och mycket mera.

Innehåll

Högläsning i böckerna: "Burken Berta och flaskan Frans" och "Rädda havet med hajen Kaj". Som syftar till att utveckla barnets förkunskaper och skapa ökad medvetenhet kring hållbar utveckling, vad händer med flaskor som pantas - vad händer om de inte pantas? Vad gör vi med burkarna som vi köper sylten, barnmaten i? Vad händer om vi kastar dem i vanliga soporna? Böckerna berör vikten av alla människors egen insats för en hållbar utveckling och hur vi som individer kan bidra för ett bättre klimat, samhälle och värld.

 

Vi kommer ha aktiviteter i olika former som, lekar och sånger för att belysa att alla individer är lika mycket värde, men att alla samtidigt är unika och har individuella förutsättningar, behov och intressen.

 

Lekar vi kommer att använda oss utav kommer vara av den art som stärker barnets självkänslan och syfta till att synliggöra olikheter-likheter i barngruppen, det kan vara att vi alla har olika namn, vi ser olika ut - olika hårfärg, ögonfärg, hudfärg, längd, skostorlek osv. Men vi är alla lika mycket värda och alla bidrar till gruppen och samhället på olika vis.

 

Vi kommer att skapa en egen "sopstation" där vi lär oss att sortera vårt avfall, vilken hink ska plasten kastas i och vilken hink ska matresterna kastas i etc. Vi kommer att använda oss utav TAKK (tecken som alternativ kommunikation) och bildstöd för att förstärka och tydliggöra vilket material som ska kastas vart. Vi kommer att samtala om de olika materialen vi sorterar och tillsammans titta på faktaklipp på våran Ipad för att öka förförståelsen för de olika materialens processer från skapandet till återvinningen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: