Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse åk 5

Skapad 2019-09-30 16:08 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag. Du ska få söka svar på frågor om kraft och rörelse med hjälp av systematiska undersökningar i fysik. Samt lära dig begrepp som hör till området för att kunna beskriva och förklara detta.
Grundskola 5 Fysik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag . Du ska lära dig begrepp som hör till området för att kunna beskriva och förklara detta.

Innehåll

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse.
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Förklara gravitationskraft med exempel.
 • Förklara friktionskraft med exempel.
 • Förklara centripetalkraft med exempel.

Begrepp: acceleration, cirkelrörelse, centripetalkraft, kraft, gravitationskraft, dragkraft, tryckkraft, tyngdkraft, motkraft, friktionskraft, hastighet, retardera, tyngdpunkt, jämvikt, lufttryck, vattentryck och fritt fall.

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och svara på frågor,
 • Se filmer,
 • Göra olika experiment och sedan dokumentera resultaten,
 • Presentera och diskutera undersökningarnas resultat.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: