Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Gurkan 2019

Skapad 2019-09-30 16:40 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Vi strävar efter att utveckla barnens intresse och kunskaper i och om vardagsteknik, programmering samt digitala verktyg.

Innehåll

 

Arbetsområde/Tema/projekt: Teknik              

Tidsperiod:  oktober -  2019

Förskolans namn: Kålhagens förskola

Grupp: Gurkan

Barnens ålder: 2,5 - 6

 

 

Vilket innehåll ska behandlas? 

Vardagsteknik så som olika byggverktyg, byggmaterial, programmering och digitala verktyg. 

Barnen har visat intresse för olika båtar och detaljer på båtar. Vilket har lett till att vi kommer att bygga en båt tillsammans. Barnen kommer få möjlighet att diskutera och analysera olika båtar genom ritningar, foton samt leta fram fakta via digitala medier. 

Vi kommer att kolla närmare på Vasa skeppet och har fått lite material från museet. 

Barnen kommer också få möjlighet att studera båtens rörelse i vattnet, hur åker den i olika "vågor"? vi provar att göra vågor med hjälp av olika tekniker (vispar, händer, papper mm). 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig utveckla?/Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner? 

Vi vill utveckla barnens intresse och kunskaper i och om vardagsteknik, programmering samt digitala verktyg mm.

*Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, 

*Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

*Få använda digitala verktyg på ett sett som stimulerar utveckling och lärande.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig? 

- Mestadels tisdagar, onsdagar och torsdagar.
- Observationer
- Vi uppmärksammar barnens tankar och idéer.
- Alla ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

- Dokumentationer på väggen och i deras egna böcker.

Planeringen upprättad av:
Emelie, Kerstin

Utvärdering
Vi provade två olika undervisning/dokumentations metoder. I början av temat var vi två pedagoger under samma undervisningstillfälle där en dokumenterade och den andra höll i aktiviteten. I Den andra metoden var vi delade och dokumenterade samtidigt som vi höll i olika aktiviteter film/digitalisering och bygg. Barnen visade ett stort intresse för Vasa skeppet, vilket ledde till att vi valde dessa dokumentationsmetoder.  Metoderna har olika fördelar respektive nackdelar. Det var en stor fördel att jobba två vid samma tillfälle med samma undervisning och kommunikationen med dokumentation fungerade mycket bra då. Men det blev en större bredd på undervisningen när vi delade oss.  Så det bästa är om man hittar en kombination av dessa.

Reflektion och dokumentationsstunder tillsammans med barnen före lunch vid tematillfällena har varit väldigt bra då vi visat bilder och film från undervisningstillfälle. Detta gav även de barn som inte deltog i undervisningen ett tillfälle att vara delaktig och få viss kunskap och förståelse för det fortsatta arbetet

När vi skrev planeringen tänker vi saker som ska undersökas. Sen visar det sig att barnens intresse och kunskaper går åt ett håll som vi vill följa. Nu blev det att besöka vår egen hamn, då många inte visste vad en hamn var.  Det blev många intressanta samtal och reflektioner på detta samt att barnen var sin egen fotograf.

Genom de digitala verktygen har vi fått hela familjer intresserade och involverade i vårt arbete. Med arbetet med Vasa har flera av barnen inspirerats att besöka Vasamuseet. Biblioteksbesöken visade också att böcker om olika fartyg blev värdefulla då de slukade böcker och läste tillsammans. Vi har skapat ett intresse för forskning  och fakta.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: