👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - symboler, talkombinationer och räknemetoder

Skapad 2019-09-30 17:34 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområdet kommer vi arbeta med sambanden mellan räknesätten, utnyttja talfamiljernas uttryck vid addition och subtraktion samt utföra beräkningar med effektiva strategier i huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

Innehåll

Bedömning:

Observera elevernas arbete enskilt och i par/grupp. 

Diagnos.

 

Tidsplan:

Höstterminen 2019, vecka 40-43 samt vecka 45.

 

Begreppslista:

 • siffra
 • tal
 • addition
 • subtraktion
 • division
 • multiplikation
 • talfamilj
 • likhetstecknet
 • huvudräkning
 • skriftliga räknemetoder

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6