👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora och små tal, samt enheter åk 7

Skapad 2019-09-30 18:24 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under veckorna 40-43 kommer vi att arbeta med området "Stora och små tal, samt enheter". Vi kommer arbeta med multiplikation och division med stora och små tal, med enhetsomvandling och med problemlösning.

Innehåll

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • multiplicera och dividera med 10, 100, 1000...
 • multiplicera med stora tal
 • dividera med stora tal
 • dividera med små tal
 • omvandla mellan olika viktenheter
 • omvandla mellan olika volymenheter
 • omvandla mellan olika längdenheter
 • räkna med de fyra räknesätten
 • känna till prefixen, kilo, hekto, deci, centi och milli
 • arbeta med problemlösning

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar/filmer
 • Individuellt arbete 
 • Problemlösning
 • arbete i par
 • arbete i grupp

 

Begrepp: multiplikation, division, vikt, volym, längd, förlänga, förkorta, prefix, 1 ton, 1 kilogram, 1 hektogram, 1 gram,

                   1 liter, 1 deciliter, 1 centiliter, 1 milliliter, 1m, 1 dm, 1 cm, 1 mm

Bedömning

 • Hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i par/grupp
 • Vi kommer att ha flera korta bedömningsuppgifter.

Planering:

 

v. 40 Lektion 1

 Start kap 2+3

2.1 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

2.2 Multiplikation med stora tal

 

 

Lektion 2

Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

Samt övningar på matteva

 

Repetition på kapitel 1

 

Lektion 3

2.3 division med stora tal

2.4 division med små tal

Lektion 4

v. 41 Lektion 5

2.5 enheter för vikt

2.6 enheter för volym

 

Lektion 6

3.1enheter för längd

Lektion 7

3.2 Tid och rörelse

Lektion 8

 

v. 42 Lektion 9

 3.3 hastighet

Lektion 10

3.4 Tabeller och diagram

Lektion 11

3.5 Lägesmått

Lektion 12

v. 43 Lektion 13

3.6 Lägesmått från tabeller och diagram

 

Lektion 14

Lektion 15

Lektion 16

 

 

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/409-enhetsomvandling.html#

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-6/enheter

http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=&HeadLanguage=&id=193&on_menu=1028&no_cache=1020204468

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Stora och små tal, samt enheter, åk 7

Lägre --------->
------------------->
-----------> Högre
Beräkningar
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ett gott resultat.
Eleven kan göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett mycket väl fungerande sätt
Val av metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.
Samtala
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.