👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flugans pedagogisk planering v.40-41

Skapad 2019-10-01 06:33 i Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

VARFÖR?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga, motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Förskolan ska också ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans (skolverket, 2019

 

VAD?

Under denna period kommer vi att ha fokus på drama. Hänsyn, koordination, språk och självkänsla är förmågor som tränas vid drama. Syftet här är att fokusera på den starka estetiken och låta barnen göra sina egna tolkningar utifrån sina tidigare erfarenheter och intressen. 

 

HUR?

Tillsammans med vår temafigurer månulvarna får barnen delta i olika dramaövningar. Bland annat kommer barnen få dramatisera olika känslor, karaktärer och platser. 

 

Vi kommer att erbjuda barnen möjligheter att utforska drama som en uttrycksform. Vi kommer också att samtala med barnen om vad som menas med drama och när det används. 

Hur ska det dokumenteras?

Hjälpsamma frågor, raderas innan publicering: För vem? Hjälp Vad, vem, hur, varför?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.