Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra elementen Ht-2019

Skapad 2019-10-01 06:41 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer få möjligheter att utveckla din förmåga att framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Bild Svenska

Innehåll

 

Syfte

Bildundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Vi ska också träna på att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna,utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer,både historiskt och i nutid.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Bildframställning 

* Framställning av berättande bilder som t ex Vattendraken som renar vårt vatten.

 

Redskap för bildframställning

 * Du lär dig att använda plana och formbara material,t ex papper,lera och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

*Du lär dig olika begrepp och hur en bild är uppbyggd med färg,form,linjer,yta samt för och bakgrund.

Bildanalys

*Du tränar din förmåga att tolka och reflektera över dina och andras bilder för att förstå dess budskap. 

 

Beskrivning av arbetsområde/tema

Arbetsområdet handlar om de fyra elementen Vatten-Luft-Jord-Eld 

Vi tränar på att förstå sammanhang genom att samtala om våra erfarenheter och visa respekt för vår natur och miljö.Vår planet är förorenad och vi behöver alla ta ansvar för vår miljö.

Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.

Vi fördjupar oss om våra viktiga urämnen jord,vatten,luft och eld.

Arbetssätt/metoder

Praktiskt arbete som att göra experiment med olika material som spökmålning med salt vatten. Måla med olika färger och tekniker. "Tiggy testar" visar och berättar.

Teoretiskt lära sig fakta om salthalten i våra hav, vad händer med fiskar när de sväljer plast?Hur mycket vatten förorenar en cigarettfimp? Faktakunskaper om olika fiskarter.

Reflektera och analysera över din och andras insatser och processer genom att presentera bilder för varandra och ge varandra feedback och respons.Vi lyssnar på sagor och analyserar bilder.

 

Förmågor att utveckla

Uttrycka din förmåga att förstå vad bilder berättar.
Undersöka och testa olika material och dess egenskaper.
Presentera bilder för varandra.
Skapa och konstruera med plana och formbara material.
Kommunicera med varandra om bilder som vi gjort.

Bedömning

Jag bedömer de estetiska lärprocesserna om vad du kan tidigare och hur du använder de kunskaperna.

När vi har arbetat med ämnet bild bedöms på vilket sätt du kan;

 • använda olika verktyg som sax, blyertspenna,krita och pensel och vi ska lära oss tvätta penslar och vårda vårt material.

 • framställa berättande bilder till arbeten som du gör.

 • deltaga i samtal när vi tolkar bilder.

 • följa instruktioner.

 • använda din fantasi och uppfinningsförmåga.

Jag bedömer även;

 • progressionen i ditt bildskapande.

 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.

Metoder för bedömning;

 • Jag observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder m m

 • Vid terminens slut gör jag en utvärdering som sammanfattar hur arbetet framskridit.Eleven får själv värdera sitt arbete.

 • För att dokumentera och bedöma progressionen i bildskapandet kommer jag återkomma med liknande uppgifter vid senare tillfällen.

 

Bedömningsmatris för arbetsprocessen i Bild
 

Bedömningsaspekter

  ---> ---> ---> --->
Kreativitet, Inspiration, ideér och möjligheter
 
Behöver stöd för att få inspiration samt i att komma fram till en idé och förverkliga den.
Behöver stöd för att få inspiration, får idéer och kan med viss hjälp förverkliga dem.
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer och ser flera möjligheter att förverkliga dem
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer, ser flera möjligheter till lösningar samt motiverar sina val.
Skapa bilder med hjälp av:
 
Behöver stöd för att hitta passande material, teknik och verktyg
Använder emellanåt passande materiel, teknik och verktyg.
Använder oftast passande materiel, teknik och verktyg.
Kan använda passande materiel, teknik och verktyg.
Färg,form, komposition
 
Behöver stöd för att anpassa färg, form, komposition och helhet.
Anpassar emellanåt färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar oftast färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar färg, form, komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: