👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dungen Naturvetenskap 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-10-01 07:16 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Dungen Naturvetenskap 2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Helene, Jossi & Ulla      

Vecka: 40      

Mål- och kunskapsområde: Språk / Naturvetenskap      

Nyfikenhetsfråga: Hur möter barnen naturvetenskapen i projektsagan genom estetiska uttrycksformer?      

Barnet gör: Möter uttrycksformen skapande i vårt makerspace där vi använder oss av saker som rullar som målarteknik. Barnen arbetar i små grupper för att få möjlighet till att få äga sin plats. De skapar till musik som lockar till dans!

Barnen har börjat att introduceras till Beeboot,ett digitalt verktyg för programmering. De har utforskat hur beebootens hjul rullar när den tar sig fram, samtalat om & provat vad som händer när vi trycker på pilar som programmerar beebooten åt olika håll och tejpat pennor på & programmerat den att rita! 

     

Pedagogerna tänker: Vi ser hur det händer något i barnens skapande när de får möjlighet att skapa fritt.. Att få prova sig fram i sin egen takt.    

     

Analys/sammanställning lärande: Barnen får prova & utveckla förmågor & intressen utan begränsningar och i sin egen takt. Barnen får, utifrån det entrepenöriella lärandet, känna att de KAN, VILL & VÅGAR!       

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi fortsätter vårt arbete med att introducera beebooten. Vi utvecklar vår kub. Vad händer om vi målar till annan musik?

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?