👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 Mattesafari

Skapad 2019-10-01 08:07 i Sunnansjö skola Ludvika
En pedagogisk planering i matematik år 1 med utgångspunkt i Matte Direkt Safari.
Grundskola 1 Matematik
Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 1-20. Du kommer att få arbeta laborativt och ibland tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Att skriva siffrorna
 • Kunna visa att du förstår att siffran hänger ihop med antalet.
 • Veta vad plustecknet betyder.
 • Veta vad minustecknet betyder.
 • Veta vad likhetstecknet betyder.
 • Kunna tiokamraterna.
 • Kunna räkna dubblorna från 1+1 till 10+10
 • Talraden 0-20, om talet före och talet efter.
 • Att kunna räkna plus där summan är 0-20.
 • Att kunna räkna minus med talen 0-20.
 • Att kunna ta ut ental och tiotal ur ex. talet 15.
 • Att lösa enkla textuppgifter med plus och minus.
 • Att kunna göra enkla räknesagor.
 • Klockan - Hel- och halvtimme.
 • Att använda och mäta med linjal.
 • Att kunna namnen på de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel).
 • Svenska mynt och dess värde.
 • Att välja och använda rätt räknesätt utifrån en problemlösning.

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att träna och forma siffrorna 0-9.
 • Genom att bygga talen med talkort.
 • Laborera med konkret material.
 • Samtala kring matematiska problem och delge och förklara för varandra.
 • Träna på att dela upp talen i ental och tiotal.
 • Lära sig talens "tiokamrater", "grannar" och dubblor.
 • Träna på additions- och subtraktionsuppgifter i "Matte Direkt Safari".

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna skriva siffrorna läsligt
 • Du ska kunna koppla siffran till rätt antal
 • Du ska kunna talens "grannar", "tiokamrater" och dubblorna.
 • Du ska kunna använda + och - och = tecknen på rätt sätt.
 • Du ska kunna namnen på våra fyra vanligaste geometriska figurer.
 • Du ska kunna klockans hel- och halvtimme.
 • Du ska kunna lösa problemuppgifter med hjälp av + och -
 • Du ska kunna dela upp i ental och tiotal.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att arbeta i "Matte Direkt Safari".
 • Göra muntliga och skrifliga diagnoser.
 • Vara delaktig i gemensamma genomgångar och laborationer.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

På väg ->
Uppnådda kunskapsmål
Väl uppnådda kunskapsmål
Kunna skriva siffran korrekt
Kunna koppla siffra till antal
Skriva talraden 0-20, talen före och efter
Addition med talen 0-20
Subtraktion med talen 0-20
Kunna skilja på ental och tiotal
Lösa enkla textuppgifter med plus och minus
Kunna klockans hel- och halvtimme
Kunna namnge de fyra vanligaste geometriska figurerna