👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden gör sin entrè

Skapad 2019-10-01 08:29 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Medeltiden, tiden mellan två stora tiden. Vad hände egentligen på denna tid. Vad förändrades i samhället och hur mådde människorna?

Innehåll

Område 1: Medeltiden gör sin entré (Hi+Re)

 Stora drag vad vi ska göra 

 

I detta området ska vi titta närmare på hur samhället förändrades på 1500-talet och varför det gjorde det.

Hur såg samhället ut? Vad jobba folket med, vilka stora händelser ska komma att påverka folket i Sverige?

 

Hur kommer vi att arbeta?

 

Vi kommer att:

 • samtala

 • diskutera

 • läsa i olika källor

 • titta på faktafilmer 

 • grupparbete

 • egna uppgifter

 

Begrepp:

 

adel, borgare, bönder, präster, kung, stånd, maktpyramid, bergsmän, självhushållning, latin, biskop, kloster, munk, nunna, kyrka, lärling, gesäll, mästare, skrå, påven, katolik, köpmän, hantverkare, rådsherre, riddare, heliga Birgitta, digerdöden, lepra, Bockstensmannen, Birger Jarl, eriksgatan, Magnus Ladulås, Nyköpings gästabud, Håtunaleken. 

 

Läromål:

 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och 

 • Den svenska statens framväxt och organisation.

 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

 

Uppgifter:

 

 • Sverige blir kristnat 

Bedömning: 

Om du kan berätta hur det gick till när Sverige blev kristet. Hur detta påverkade människorna på denna tid. Vilken roll hade kyrkan på denna tid och vad klostret hade för betydelse för människorna.

Ståndssamhället, (grupp och ensamt arbete)

Bedömning:

Grupp: Ni bedöms på hur väl ni kan förmedla det stånd ni jobbat med för klassen. 

Ensam: Du bedöms på hur väl du kan berätta i stora drag om alla fyra stånd och hur maktpyramiden såg ut.   

 

Personer och händelser som förändrade samhället (par)

Bedömning:

Par: Hur väl ni kan förmedla vad person eller händelse, Vad gjorde personen som påverkade samhället och hur påverkade samhället av den händelse som skedde. 

 

 • Kyrkan och folket

Bedömning:

Ensam: Du ska kunna berätta vilken påverkan kyrkan och klostret hade på människorna och samhället. Hur förändrades livet för människorna på denna tid med kyrkans intåg. 

 

Detta ska du kunna efter avslutat område:

 

 •  du ska känna till när Medeltiden var.

 •  du ska känna till hur man levde på Medeltiden, i staden, på landet, kungar, präster, män, kvinnor och barn. 

 • du ska känna till hur den kristna kyrkan växte fram och hur den påverkade livet för människorna och vad klostren hade för betydelse. 

 • du ska känna till de fyra stånden och kunna berätta lite om

~

 

Matriser

Medeltiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
När det var
Du kan inte berätta när medeltiden var
Du kan berätta när medeltiden var
Stånden
Du känner inte till de fyra stånden. Du kan inte berätta om några utmärkande drag
Du ska känna till de fyra stånden Du kan på ett enkelt sätt berätta du kunna berätta några utmärkande drag om dessa
Du ska känna till de fyra stånden Du kan berätta på ett utvecklat sätt berättar du några utmärkande drag om dessa
Du ska känna till de fyra stånden Du kan berätta på ett mycket utvecklat sätt berättar du några utmärkande drag om dessa
ståndsamhället
Du kan inte berätta hur man levde på medeltiden. Du kan inte berätta några skillnader hur människorna hade det på landet eller i staden
Du kan på ett enkelt sätt berätta du hur man levde på Medeltiden, i staden, på landet, kungar, präster, män, kvinnor och barn.
Du kan berätta på ett utvecklat sätt hur man levde på Medeltiden, i staden, på landet, kungar, präster, män, kvinnor och barn.
Du kan berätta på ett mycket utvecklat sätt hur man levde på Medeltiden, i staden, på landet, kungar, präster, män, kvinnor och barn.
Skillnader mellan människor
Du kan inte berätta om några skillnader hur män, kungar, präster, kvinnor och barn hade det.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om några skillnader hur män, kungar, präster, kvinnor och barn hade det.
Du kan berätta på ett utvecklat sätt om några skillnader hur män, kungar, präster, kvinnor och barn hade det.
Du kan berätta på ett mycket utvecklat sätt om några skillnader hur män, kungar, präster, kvinnor och barn hade det.
Kyrkan och dess påverkan
Du känner inte till hur den kristna kyrkan växte fram.
Du kan på ett enkelt sätt berätta hur den kristna kyrkan växte fram
Du kan berätta på ett utvecklat sätt berätta hur den kristna kyrkan växte fram
Du kan berätta på ett mycket utvecklat sätt berätta hur den kristna kyrkan växte fram
Kyrkan
Du kan inte berätta hur kyrkan påverkade livet för människorna
Du kan berätta på ett enkelt sätt hur kyrkan påverkade livet för människorna
Du kan berätta på ett utvecklat sätt berätta hur kyrkan påverkade livet för människorna
Du kan berätta på ett mycket utvecklat sätt berätta hur kyrkan påverkade livet för människorna
Klostret
Du kan inte berätta vad klostret hade för betydelse för samhället och människorna.
Du kan berätta på ett enkelt sätt berätta vad klostret hade för betydelse för samhället och människorna.
Du kan berätta på ett utvecklat sätt berätta vad klostret hade för betydelse för samhället och människorna
Du kan berätta på ett mycket utvecklat sätt berätta vad klostret hade för betydelse för samhället och människorna