👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 2019 Taluppfattning och algebra

Skapad 2019-10-01 08:42 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Matematik
Arbetsområdet fokuserar på taluppfattning (framförallt tal i bråkform) och och algebra.

Innehåll

Arbetsområdet innehåll:

Taluppfattning

Kunna skriva och använda bråktal skrivna i bråkform och blandad form.

Kunna storleksordna bråk genom att använda olika strategier ex resonera, tallinje, rita, samma nämnare utgår från 0, 1/2 och 1

Kunna förlänga och förkorta dvs skriva likvärdiga bråk

Kunna använda bråk i de fyra räknesätten

Kunna använda bråk i olika former av problemlösning

Algebra

Förenkla uttryck

Lösa ekvationer

Kunna använda algebra (ekvationer) vid problemlösningsuppgifter

 

Arbetsformer:

Genomgångar där du som elev deltar genom att vi tillsammans diskuterar och löser uppgifterna

Individuellt arbete i häfte och bok

Uppgifter som ni löser i par och sedan diskuterar lösningar

Läxor som ni gör enskilt och sedan diskuterar i par

 

Examinationsformer:

Läxor och lösningar i häftet

Diskussioner i samband med olika aktiviteter

Prov 

 

Veckoplanering finns i Classroom:

 

Bedömningsmatris finns under fliken "matris"

Matriser

Ma
HT 2019 Taluppfattning och Algebra

Ej ännu uppnåt E
E
C
A
Begrepp
Har kunskaper om matematiska begrepp. Visar det genom att: •använder begreppen i (välkända, bekanta, nya) sammanhang •beskriver olika begrepp med matematiska uttrycksformer (ex. bild, ord, formel) •använder olika uttrycksformer för att beskriva begrepp samt resonera kring hur begreppen relaterar till varandra.
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Metod
Väljer och använder matematiska metoder med anpassning till sammanhanget. För att lösa rutinuppgifter inom: • Algebra
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat
Problemlösning
Problemlösning •Du väljer och använder strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär •Du formulerar matematiska modeller som tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativit väl fungernade sätt förhållandevis god anpassning formulerar efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera
Resonemang
För resonemang om: •val av tillvägagångssätt •om resultatets rimlighet •och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt. För och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument som för resonemangen framåt.
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag enkla resonemang till viss del för resonemanget framåt
utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag utvecklande resonemang för resonemanget framåt
välutvecklande och väl underbyggda resonemang ge flera förslag välutvecklande resonemang för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem
Kommunikation
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda: •symboler, •algebraiska uttryck, •formler, *tabeller …och andra matematiska uttrycksformer anpassade till syfte och sammanhang.
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning