👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Årshjul Luna/Smedby

Skapad 2019-10-01 08:44 i Luna förskola Österåker
Förskola
Grovplanering i uppstart av nytt ämne i Årshjulet. Våra utvecklingsområden ska ingå i planeringen av aktuellt ämne. Smedby: Lärmiljöer, Läslyftet- Läsa och berätta, Undervisning. Luna: Samverkan för bästa skola, Läslyftet - Läsa och berätta, Undervisning.

Innehåll

Grovplanering Årshjul

 
Ämne: Normer och värden
Datum: 1/10-19
Deltagande pedagoger: Fia, Sanna, Reem, Agnieszka

 

 Var befinner vi oss nu?

Vi håller fortfarande på med introduktioner, lag 5 har 4 nya barn sedan Augusti. Det kommer ytterligare 1 barn i slutet av oktober. Lag 4 har 4 nya barn sedan Augusti.

Vi arbetar just nu med att förstärka jaget, få individen att bli en i gruppen.

Vi har påbörjat att utveckla våra lärmiljöer, vi har gjort läshörnor/ bibliotek  för att ge barnen möjligheter att öka sitt intresse för böcker, berättelser.  Vi har skapat en tydlig plats där vi läser böcker. Vi lär barnen hur vi handskas med våra böcker.  Vi har valt böcker utifrån Normer och värden i våra undervisningstillfällen,

 Vad ska barnen lära sig mer om?

Att vara en bra kamrat, bjuda in i leken, vänta på sin tur. Använda stopphanden för att sätta en gräns både för sig själv och andra. Dela med sig av saker. Skapa gemenskap genom att till exempel under samling prata om vilka som ingår i gruppen.

 Hur formar och använder vi vår lärmiljö inne och ute och gör den tillgänglig för alla?

Vi introducerar materialet, lite i taget vid ”skapandebordet”. Kritor, pennor, playdooh  exempelvis. Vi skapar mötesplatser för barnen där det ges möjligheter till samarbete.

Vi skapar bra läs miljöer, vi gör iordning böcker som alltid finns tillgängliga i våra miljöer. Sätter upp hyllor där vi har böcker synliga att välja på.

Tydliggöra med bilder vilka aktiviteter som sker i de olika miljöerna, vilket material som skall finnas.

 

 

Hur kommer de digitala verktygen användas?

 Vi använder oss av Polyglutt för att kunna läsa på flera olika språk.

Pedagogerna använder de digitala verktygen för att kunna dokumentera och synliggöra barnens lärande. 

Hur gör vi barnen delaktiga och ger dem inflytande?

Barnen ges möjlighet att välja vilka böcker som ska läsas.  Vi kommer att introducera en bokpåse där barnen tillsammans med VH väljer en bok barnet tycker om, vi läser sedan boken tillsammans på förskolan och pratar kring den.

De kan välja vilket material de vill leka med eftersom det finns tillgängligt i våra miljöer.