👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övning i Unikum

Skapad 2019-10-01 08:51 i Köpmanholm skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska
Eleverna kommer att få lära sig om unikum. Hur man lämnar in uppgifter, hittar läxorna och hittar information om bland annat sin egen utveckling i unikum.

Innehåll

Eleverna kommer i och med den här planeringen få öva på att hitta i och använda sig av unikum.

 • Vad man kan göra i unikum
 • Var man kan hitta planeringar, läxor och uppgifter
 • Hur man lämnar in uppgifter och läxor
 • Hur man kan göra en självskattning

Uppgifter

 • Skriv ett brev

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11

Matriser

Sv
Svenska 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skriva med innehåll
Du har inte visat att du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Du har inte visat att dina texter är uppbyggda så att de går att följa.Du har inte visat att du kan variera ditt språk.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Stavning
Du har inte visat att du kan använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och hur du ska använda skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.

Sv
Svenska åk 6

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du skriver olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och viss språklig variation.
Du skriver olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och god språklig variation.
Du skriver olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och mycket god språklig variation.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du korrigerar dina texter utifrån respons.
Du bearbetar dina texter till viss del utifrån respons.
Du bearbetar dina texter utifrån respons.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du använder grundläggande regler för stavning till viss del.
Du använder grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
Skriva
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Du använder grundläggande regler för skiljetecken och skriver språkriktigt till viss del.
Du använder grundläggande regler för skiljetecken och skriver språkriktigt med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för skiljetecken och skriver språkriktigt med god säkerhet.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du skriver berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Du skriver berättande texter med utvecklade gestaltande beskrivningar och handling.
Du skriver berättande texter med välutvecklade gestaltande beskrivningar och handling.
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
Du gör enkla sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Du gör sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Du gör välutvecklade sammanfattningar och analyser av det du har läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Du kan göra sammanställningar som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan göra sammanställningar som innehåller beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan göra sammanställningar som innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp.