Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linjer och färg Läsåret 2019/20

Skapad 2019-10-01 08:57 i Söderskolan Falkenberg
Grundsärskola 4 – 6
Vi skapar konst med linjer och färger.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. 

Arbetsområde-Linjer,mönster och olika perspektiv

Med hjälp av linjer kan du skapa uttryck och du kan lura ögat genom att förstärka vissa linjer för att få fram ett djup i bilden.

Du ska skissa en skog i luftperspektiv och rita ett landskap med linjer och mönster.

Du ska lära dig om Optisk konst hur linjer kan få ett föremål att se tredimensionellt ut.

Du kan använda hjälplinjer för att lära dig att rita ett ansikte.

Vad du ska lära dig

Olika begrepp som:

perspektiv:luftperspektiv,stort litet

bildkomposition

optisk konst

Olika tekniker som:

Akvarell

Blyerts

Bildanalys:

John Bauers Tuvstarr

Bedömning - vad och hur

Läraren kommer under lektionerna observera

- att du arbetar aktivt, kommer med egna idèer och lösningar.

- följer givna planeringar.

- att du tar god tid på dig och är noggrann.

- fullföljer hela bildskapandet, från start till färdig produkt.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta med olika tekniker och material som blyerts,akvarell och färgpennor.

Vi tittar på konstverk och bildspel på datorn och i böcker.

Du ska kunna självvärdera dina arbeten och kritiskt granska din och kompisars arbetsinsats.

Du ska träna på att analysera och tolka bilders budskap och uttryck.

Vi delger varandra tips och idéer samt inspirerar och hjälper varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bedömningsmatris i Bild

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga, ansvar och självständighet.
Behöver stöd med tydliga instruktioner.
Tar emellanåt egna initiativ och ansvar
Tar egna initiativ, ansvar och arbetar oftast självständigt.
Tar egna initiativ, ansvar och arbetar samt når målen självständigt.
Kreativitet, Inspiration, ideér och möjligheter
Behöver stöd för att få inspiration samt i att komma fram till en idé och förverkliga den.
Behöver stöd för att få inspiration, får idéer och kan med viss hjälp förverkliga dem.
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer och ser flera möjligheter att förverkliga dem
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer, ser flera möjligheter till lösningar samt motiverar sina val.
Färg,form, komposition
Behöver stöd för att anpassa färg, form, komposition och helhet.
Anpassar emellanåt färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar oftast färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar färg, form, komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: