Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2019-10-01 09:18 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 NO (år 1-3) Svenska
Vad behöver vi för att må bra? Göra eleverna medvetna om vikten av sömn, vila, motion, hygien, mat och sociala relationer för att må bra.

Innehåll

Vad och varför?

Vi  utgår från rubriken kropp och hälsa som  återfinns i det centrala innehållet för NO åk 1-3. Vad behöver vi för att må bra?

Eleverna ska få möjlighet att öka sin förståelse kring vikten av sömn, motion, hygien, mat och sociala relationer för att må bra.

 

Hur?

Elevernas förkunskaper noterades i och med den första lektionen då de fick fundera över vad de trodde att kroppen behövde för att må bra.

Tillsammans med eleverna landade vi i fem rubriker (se lgr11).

Varje vecka utgår vi från en av rubrikerna genom att tillföra eleverna fakta i form av filmer eller egenhändigt gjorda powerpoints. Efter  att de fått sammanfatta/återberätta/beskriva den fakta arbetspasset handlat om får de olika arbetsuppgifter för att ytterligare befästa den nyinförskaffade kunskapen,

Detta görs via olika uttryckssätt; muntligt, skriftligt (på olika sätt), visuellt (bild, teater). Vi använder både traditionella och digitala arbetsmetoder.Arbetsområdet förväntas ta ca 7-8 veckor då varje rubrik behandlas under ungefär en vecka.

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska varje elev ha deltagit eller producerat några av de fem rubrikernas arbetsmoment samt kunna ge exempel på  några saker kroppen behöver för att må bra.  

 

 

 

Uppgifter

 • Lektion 1: inventering

 • Lektion 2: vila

 • Lektion 3; sömn

 • Lektion 4 kost

 • Lektion 5 motion

 • Lektion 6 relationer

 • Lektion 6, hygien

 • Lektion 8 sammanfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: