Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetstavla Åk 3B och 3D Fritidshem

Skapad 2019-10-01 09:26 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Fritidshem aktivitetstavla
Grundskola F – 3
Aktivitetstavlan används för att förtydliga och visa dagens aktivitetsval på fritidshemmet.

Innehåll

 

Aktivitetstavlan ger en god överskådlig blick över de val eleverna kan göra under fritidstid,vilka aktiviteter som erbjuds i de olika rummen.   

Eleverna övar sig i att bli självständiga genom att få ta eget ansvar för sina val, beteende och sitt inflytande i fritidshemmet. Vi har valt att använda färgade namnskyltar som används för de olika valen som eleverna gör. Det underlättar att eleverna hittar snabbt sin skylt på tavlan. Föräldrar får en god överblick om vad vi gör på fritidshemmet och vart deras barn befinner sig vid hämtning.

På tavlan, har vi även valt att skriva information om när skoldagen är slut och fritidsverksamhet börjar.  Det finns också information om modersmål.


Mål

Eleverna ska upptäcka nya saker som intresserar dem och därigenom vidga sin upplevelse av meningsfull fritid (Lgr 11, 2017)

Utvärdering och bedömning

Aktivitetstavlan möjliggör det för eleverna att på ett tydligt sätt se vilka aktiviteter de väljer mer av än andra. Detta kan hjälpa dem att förstå när de behöver omvärdera sina val och på så sätt utmana sig själva att prova nya saker (Lgr 11, s15, 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: