👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A - kapitel 2

Skapad 2019-10-01 09:27 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Favorit matematik 4a kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden kommer vi arbeta med multiplikation. Detta gör vi med stöd av boken Favorit matematik 4A.

Innehåll

Period - Vi kommer att arbeta med detta under veckorna 38-43.

Arbetssätt - Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4A. Efter avslutat område gör vi en diagnos och ett efterföljande prov.

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde - 

- Du ska kunna göra en multiplikationsuppställning med tal mellan 10-1000

- Du ska kunna göra en multiplikationsuppställning med flera minnessiffror

- Du ska kunna multiplicera med mellanled talsorterna för sig

- Du ska kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal utan uppställning, t.ex. 3*70 och 6*900

- Du ska kunna lösa problem och förstå textuppgifter inom arbetsområdet

- Du ska kunna begreppen multiplikation, faktor, produkt och multiplicera

 

Utvärderingsformer - Du kommer att bedömas summativt genom ett prov på hela kapitlet och formativt genom deltagande i paruppgifter och helklassdiskussioner. 

 

Prov: V.43 tisdag 4a, torsdag 4e

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6