Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saltkråkans Mål och utvecklingsplan Läslyftet 19/20

Skapad 2019-10-01 10:18 i Skogsbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Saltkråkan

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Delmål 

1. Naturvetenskapsverb

2. Moment C: Arbetsteorier kring naturvetenskapsverb

3. Tekniken i barnlitteraturen. (fr.o.m V.5 vt-20)

Nuläge

Vi upptäcker och utforskar mycket i naturen, men har kanske inte alltid språkglasögonen på oss. Barnen visar ett stort intresse för olika skeenden i naturvetenskap och nu siktar vi på att bli bättre på att uppmärksamma verben i det vi och barnen gör.

Under vårterminens första hälft lägger vi tonvikt på delmål 3. När vi i nuläget läser böcker för barnen, brukar vi ofta stanna upp och ställa frågor kring vad som händer i boken, vad de tror ska hända osv. För att utvecklas vidare inom teknik i litteraturen, kommer vi att inrikta dessa frågor att handla om barnens tankar kring tekniska lösningar.

Utveckling pågår när barnen

Delmål1.

1. Använder och utforskar variationen på ett verb. Samt upptäcker vad verbet ”Rulla” innebär.

2. Testar om/ hur olika saker rullar.

 

Delmål 2.

1. Reflekterar kring sina tankar.

2. Vi pedagoger ställer frågor som utvecklar barnens tankar.

 

Delmål 3: V.t-20

1. När barnen själva reflekterar över olika tekniska dilemman samt hur man kan lösa olika problem. 

2. När pedagogerna utmanar barnen att utveckla sin tankar kring teknik i litteraturen.

3.När barnen testar sina tekniska teorier i praktiken.

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Delmål1.

1. Vi har valt att börja med att utforska verbet ”Rulla”. 

Vi startar upp barnen med att vi provar att rulla på olika sätt nedför en backe. 

2. Barnen får själva fundera och testa olika saker som kan rulla. 

 

Delmål 2.

1-2: Vi pedagoger fångar barnens tankar i farten. Vi ställer öppna frågor som utvecklar och fångar upp deras tankar. För att ha kvar tankarna, dokumenterar vi dem och sätta upp dem på väggen.

Delmål 3:

1-2: Vi pedagoger läser/berättar sagor och använder reflekterande frågor för att få fram barnens tankar.

3: Vi ger barnen tid att själva tänka samt erbjuder dem olika material för att testa sina teorier i praktiken.

 

 

Så här ska vi följa upp

Vi får barnen delaktiga i reflektion samt dokumentation kring det vi gör. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: