👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN

Skapad 2019-10-01 10:25 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med FN (förenta nationerna). Du kommer bl.a. lära dig vad FN är, hur organisationen fungerar samt vilka deras huvudsakliga uppdrag är.

Innehåll

Det här ska du kunna: 

- veta vad FN är 

- hur organisationen är uppbyggd

- vad FN får och inte får göra

 

Undervisning
1. Genomgång FN

2. Kortfilm + diskussioner

3. Läsa text + läsguider (Clio)

4. FN-spel/argumentationsövning

5. Gruppuppgift "brevet från FN" (Clio)

6. Genomgång + frågor kring millenniemålen

6. Svara på fyra frågor om FN:s arbete

 

Övningsuppgifter

- Diskussionsövningar

- Argumentationsövning

- Texter + läsguider

- Gruppuppgift "brevet från FN"

- Frågor kring millenniemålen

 

Bedömningsuppgift

- Svara på fyra frågor om FN:s arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9