👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlor och bin

Skapad 2019-10-01 10:46 i Leklunden Fristående förskolor
Kopiera mallen och döp om den. Ex Pedagogisk planering för ....
Förskola
Efter vårt arbete med vår trädgård vill vi fortsätta studera bin och humlor.

Innehåll

 

Syfte och bakgrund

Att få barnen delaktiga i processen, vilken betydelse och inverkan människan har på naturen. Vi vill att barnen skall värna om vår natur.

Bin och humlors största betydelsen för oss är att de pollinerar växter så att det blir frukt och bär åt oss och mängder av fåglar och andra djur. Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken där vi handlar resultatet av binas gratistjänster åt oss! Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  • förståelse för naturkunskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Nuläge

Enligt naturskyddsföreningen så minskar antalet bin, mycket  p.g.a. de alla kemiska produkter som används.  Vi vill därför hjälpa tillväxten av bin och involvera vår framtid i projektet- barnen.

Utveckling pågår när barnen

Visar intresse och förståelse och samtalar om projektet

Så ska vi arbeta för att nå dit

 

Vi tittar på serien om ”Britta Bi och Hanna Humla”

Vi lånar böcker på biblioteket om ni och humlor.

Vi uppmärksammar bin och humlor när vi ser dem ute.

Pratar om humlor och bin samt deras betydelse för oss människor.

  • Vi studerar bin och humlor i vår blomrabatt, som vi skapat till dem. 
  • Vi gör bilhotell.
  • Vi skapar bin och humlor på olika sätt och med olika material.

 

Uppföljning

Temat är ett tacksamt ämne som är återkommande, då barnen är intresserade av naturen och det som lever i den. 

 

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

Vi kommer att reflektera och utvärdera tillsammans under kommande planeringsdagar.