Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livbojen: Kompis

Skapad 2019-10-01 10:55 i Skeppets förskola Varberg
Tema: kompis
Förskola
Planering för tema kompis.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 

b. Varför har vi valt detta mål?

 

Vi har valt dessa målen för att arbeta ihop barngruppen, skapa gemenskap, öva på respekt för varandra och ta ansvar för sina handlingar.

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

  • Har en gemenskap i hela gruppen.
  • Kan leka med flertalet barn.
  • Förstår när barnet gjort något som sårar andra och kan be om förlåt.

3. Planerad tidsperiod:

Augusti till november men finns med hela året.

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 - Lärmiljö:

Jobbar i par där vi delar barngruppen i två delar de äldre barnen och de yngre, som vi sedan delar upp i ännu fler små grupper vissa dagar. Schema finns när och hur vi gör de olika dagarna.

Olika rum för de olika grupperna. 

 

Planerad undervisning:

Delar i tre grupper, för att alla ska få höras och synas. Där vi läser böcker, använder babblarna, handdockor, leker lekar, samtalar och diskuterar hur är en bra kompis. Pedagogstyrda minigrupper på två till tre barn där vi väljer aktivitet för att öva på att kunna leka med alla. 

 

Spontan undervisning?

Tar tillfällena under dagen att upplysa, diskutera, stötta och uppmuntra barnen i kompisrelationer. Vid bra och trevliga möten och även vid konflikter.

Hjälper barnen att dela upp dem i olika rum för att gynna lek.

 

5. Dokumentation

a.Vad ska vi titta efter? 

Att vi ser en gemenskap hela gruppen.

Att barnen kan leka med flertalet barn.

Att barnet förstår när de gjort något som sårar andra och kan be om förlåt.

 

b.Vilka metoder har vi för att dokumentera?

Fotografera, filma , observationer och reflektionsbok.

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

Egen planeringstid och på kvalitetstiden.

 

6. Utvärdering  
a. Datum: Kvaltiden i december.

b. Vilka kännetecken/resultat ser vi i slutet av perioden?

Vi har sett att barnen kan leka med olika barn, både två och två men även i grupp. Vi har observerat och fotograferat. Även lite film.

Vi har sett att barnen har en stor gemenskap i lillgruppen och i hela barngruppen. Vi har sett att konflikter minskat, barnen pratar mer om varandra hemma.

Vi ser att barnen är mer medvetna om hur en bra kompis ska vara. Har de gjort fel, vet de om det och gör ibland spontant förlåt. De är bättre på att säga förlåt vid samtal med en pedagog. Vi ser att leken utvecklas, att det är mer organiserad lek och att fler får vara med.

Vårt genusarbetet, att alla är lika mycket värda och att inte skilja på könen har gjort att barnen leker killar och tjejer ihop utan att de ifrågasätter eller ser skillnad. Barnen leker också över åldrar. De blandar sig och det är ett resultatet av arbetet att vi alla är en del av samma grupp.

 

Vårt medvetna val att dela barnen i olika grupper har gjort att barnen har sett nya möjliga lekkamrater.


c. På vilket sätt har undervisningen bidragit till resultatet?
Vi har aktivt arbetat med kompistema i våra grupper och även tillfällen spontant. Vi har delat i små grupper efter vilan där vi medvetet provat olika konstellationer där vi blandat oavsett intressen, kön, ålder.


d. Vad kan vi utveckla nästa gång?

Vara en mer medlekande vuxen och vara med delaktig barnens lek.

 

 

Pedagogernas lärdomar och utvecklingsområde:

Göra det lättare att fortsätta med arbetet även då vi har vikarier. Att det finns en plan för vad vikarien kan göra i gruppen.

Använda oss av en springare som frisläpper de andra till att bli mer medlekande vuxna.

 

 

 

 

 

 

 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Hänvisa här till litteratur eller teori du använt när du planerat/utvärderat er undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

 

- Jämställdhet

 

- Det kompensatoriska uppdraget

- Digital kompetens

 

- Flerspråkighet

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: