👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Lex bok

Skapad 2019-10-01 11:12 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 9 Svenska
Nu är det dags för hösterminens läsprojekt. Vi ska under några veckor framöver läsa och prata om boken Lex bok av Sara Kadefors.

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Under följande veckor kommer vi att arbeta med Lex bok, skriven av Sara Kadefors. Uppstarten består i att arbeta kring sociala medier och med bloggar samt skriva och diskutera frågor relaterade till några av de teman som finns i boken.

I samband med att ni läser boken kommer ni att skriva läslogg och diskutera olika frågor i grupper. Efter varje avsnitt ni läst ska ni skriva i er enskilda läslogg på Classroom/ svenska. Läsloggen skrivs digitalt för att jag som lärare ska kunna följa din förståelse och det gruppen diskuterat. Diskussionerna hålls en gång i veckan.

Läsloggen  kommer att fungera som komplement till bedömningen, som är ett bokprov. Arbetet kommer sedan att avslutas genom att ni gör ett prov som visar att ni både förstått detaljer men framförallt helheten. Boken får givetvis tas med vid provtillfället.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • läsa och förstå
 • analysera och reflektera över läst text både i läslogg
 • diskutera kring bokens innehåll

Se matris för ytterligare beskrivning 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsprojekt Lex bok

E
D
C
B
A
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Du har ganska bra läsförståelse när du läser. Du gör enkla "tankeloggar" utifrån innehållet och relaterar till viss del till omvärlden eller det du själv känner och/eller varit med om.
Du har bra läsförståelse när du läser. Du gör utvecklade "tankeloggar" utifrån innehållet och relaterar på ett bra sätt till omvärlden eller det du själv känner och/eller varit med om.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser. Du gör välutvecklade "tankeloggar" utifrån innehållet och relaterar på ett mycket bra sätt till omvärlden eller det du själv känner och/eller varit med om.
ANALYSERA
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i boken på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tycker och tänker när du jämför bok och film.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i boken på ett utvecklat sätt. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tycker och tänker när du jämför bok och film.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i boken på ett välutvecklat sätt. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tycker och tänker när du jämför bok och film.
SKRIVA/HANTERA SPRÅKET
Du kan skriva din text med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva din text med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva din text med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
SAMTALA/DISKUTERA
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa olika frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskusskionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.