👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 19 åk 4 Textilslöjd, Kasse. MF, Ej avslutad

Skapad 2019-10-01 12:04 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Textilslöjd, Kasse, åk 4
Grundskola 4 Slöjd
Egen formgivning av en kasse med afrikansk batik.

Innehåll

Textilslöjd, Kasse, åk 4

Mål för elev

 

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Innehåll


Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Begrepp som används i samband med de olika teknikerna

Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska begrepp.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.


Slöjdens arbetsprocesser

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Genomförande

 • Du kommer att tillverka en kasse genom att följa en skriftlig instruktion.
 • En sida av kassen formges och färgas genom afrikansk batik, mjölbatik. Kunskap och inblick i olika kulturella uttryck.
 • Du ska välja ett tyg till den andra sidan av kassen och handtag som matchar den afrikanska batiken genom återbruk av spilltyg, miljöaspekten.
 • Förståelse av hur man använder ett strykjärn och hur det kan underlätta tillverkningen.
 • Tillverka en namnbricka genom att använda symaskin för broderi där du broderar ditt namn.
 • Sy ett knapphål med symaskinen på namnbricka.
 • Virka ett band av luftmaskor för att tillsätta namnbrickan som tillverkades i åk 4.
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.
 • Utvärdera slöjdens arbetsprocess, genom att använda slöjdord (slöjdbegrepp). 

Bedömning

 

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt.
 • Analysera och värdera arbetsprocessen.

Kursplanemål

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Matriser

Sl
Jä Förenklad Bedömningsmatris Slöjd åk 4-6

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan formge slöjdföremål i olika material på ett ... ... genomarbetat sätt
enkelt och delvis
utvecklat och relativt väl
välutvecklat och väl
1
Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt sätt med precision
2
Eleven kan välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet … ... med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och utifrån någon miljöaspekt.
bidra till att utveckla idéer
utveckla idéer
utveckla idéer ... och sådant som eleven själv har sökt upp
2
Eleven kan i arbetsprocessen...
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som leder framåt
3
Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och föremålets kvalitet
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra ... ...om symboler, färg, form och material
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang