👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och Evolution

Skapad 2019-10-01 12:34 i Björkvallsskolan Uppsala
Området handlar om genetik och evolution.
Grundskola 9 Biologi
Hur startade livet? Varför ser världen och allt i den ut som de gör? Stora viktiga frågor som alla ställer sig någon gång i livet.

Innehåll

Syfte

I Lgr 11 står det att vi ska lära oss om evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Dessutom kommer genetiken in med hur det fungerar i olika arter och hur vi människor kan påverka arter med gentekniken som är viktiga frågor att diskutera i samhället.

 

Lektioner och arbetssätt

Vi kommer arbeta med området fram till och med vecka 43.

Vi kommer jobba med en hemsida som heter UgglansNO och se utbildningsfilmer. På hemsidan finns texter, bilder och arbetsuppgifter, samt övningstester.

Det kommer bli 1 laboration om genetik där eleverna skriver en labbrapport.

Eleverna kommer även arbeta i par/triss och skriva en populärvetenskaplig artikel.

Området avslutas med ett prov.

Detta ska jag kunna

 • Begreppen
  • Gen
  • Skräp-DNA
  • Mutation
  • Kromosom
  • Kvävebas
  • DNA-molekyl
  • Aminosyra
  • Ribosom
  • Cellkärna
  • Anlag
  • Fenotyp
  • Genotyp
  • Tumör
  • Genterapi
  • Bioteknik
  • GMO
  • Variation
  • Naturligt urval
  • Anpassning
  • Art
  • Samevolution
  • Naturresurs
  • Konkurans
  • Habitat
  • Kontinentaldrift 
  • Levande fossil
  • Massdöd
  • Primat
  • Homonid
  • Homo sapiens
 • Historik om genetiken 
 • Vem Gregor Mendel var
 • Beskriva hur DNA-molekylen är uppbyggd och vad den gör
 • Hur proteiner byggs upp och ansvarar för
 • Beskriva och jämföra mitos och meios
 • Förklara hur könet bestäms biologiskt och hur det kan finnas varianter på kön
 • Varför enäggstvillingar är så lika
 • Varför inta alla anlag märks av
 • Hur vi ärver sjukdomar och egenskaper
 • Rita korsningsscheman
 • Hur miljön påverkar egenskaper
 • Ge exempel på mutationer och hur det kan uppstå mutationer
 • Hur och till vad vi kan använda olika typer av genteknik 
 • Vilka etiska och moraliska dilemman det finns med olika typer av genteknik
 • Hur kloning går till
 • Skillnaderna mellan evolutionsteorin och kreationism
 • Hur evolution fungerar
 • Vem Charles Darwin var
 • Vad det finns för bevis för evolutionen
 • Hur jorden har bildats och utvecklats över tid
 • Hur människan utvecklats över tid

Examination

Ett prov kommer skrivas v 43 (9A 28/10, 9B 29/10 och 9C 29/10) och utöver provet ska labbrapporten in senast en vecka efter genomförd laboration, samt den populärvetenskapliga artikeln som mailas in till mig senast 15/10.

Sedan kommer löpande bedömning under lektioner och laborationen med hur du arbetar och vad du bidrar med i diskussioner och frågor.

Uppgifter

 • Svar till instuderingsfrågorna

 • Svar till instuderingsfrågorna

 • Svar till instuderingsfrågor

 • Instuderingsfrågor till provet

 • Instuderingsfrågor till provet

 • Instuderingsfrågor till provet

 • Instruktion Artikel

 • Instruktion Artikel

 • Instruktion Artikel

Matriser

Bi
Björkvalls biologimatris 7-9

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Laborativt och praktiskt
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp, samband och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.