👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT19 - VT20

Skapad 2019-10-01 12:43 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 5 Svenska
I svenska kommer vi att arbeta med att skriva och redigera texter. Du kommer att få läsa och svara på frågor om det du har läst. Vi kommer att träna på muntliga presentationer samt att jag kommer att läsa högt.

Innehåll

Vi kommer att:

 • Skriva olika typer av texter (återberättande, faktatexter m.fl.).
 • Läsa - bänkbok.
 • Öva på läsförståelse.
 • Ha muntliga diskussioner och presentationer.

Du kommer att öva på din förmåga att: 

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Tiundaskolan, Svenska, Åk 5, 17/18

Skriva

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Innehåll
Du har svårt att skriva texter med en tydlig handling.
Du kan skriva texter med en enkel handling och med ett innehåll som är lätt att förstå.
Du kan skriva texter med en utvecklad handling och ett innehåll som är beskrivande och intresseväckande.
Skriva med röd tråd
Det går inte att följa en tankegång och röd tråd saknas.
Dina texter har oftast en röd tråd.
Texterna har inledning-handling-avslutning och en tydlig röd tråd.
Ordval
Du har ett alltför enkelt språk, med upprepningar.
Du kan skriva med viss variation i ditt ordval.
Du kan skriva med ett varierat språk.
Skiljetecken
Du glömmer bort att sätta ut stor bokstav och punkt.
Du har satt ut stor bokstav och punkt på rätt plats så att läsningen underlättas.
Din text innehåller stor bokstav och punkt samt använder dig av andra skiljetecken(komma,talstreck, utropstecken och frågetecken).
Stavning
Du har många stavfel och behöver arbeta mer med det.
Du har en del stavfel men det stör inte förståelsen.
Du är säker på att stava.
Styckeindelning
Texten saknar styckeindelning.
Texten är till viss del styckeindelad.
Texten är styckeindelad så att förståelsen underlättas.

Läsa

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Läsa med flyt
Du stakar dig ofta och har svårt att få ett flyt i läsningen.
Du kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt. Du hör inte alltid själv när du läser fel.
Du rättar dig själv med god intonation och hastighet, så att det är lätt att lyssna på dig och förstå vad du läser.
Läsförståelse
Du har svårt att förstå innehållet i en enkel text.
Du kan svara på frågor som står ”på raden”.
Du kan svara på frågor som står ”mellan raderna” och ”bortom raderna”.

Tala/Samtala

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Delta i samtal
Du deltar inte i gemensamma diskussioner.
Du deltar i gemensamma diskussioner då och då/enstaka tillfällen.
Du deltar aktivt i gemensamma diskussioner.
Muntliga presentationer
Du har svårt att genomföra en muntlig presentation med struktur.
Du kan med hjälp av tex stödord, hålla en muntlig presentation med struktur.
Du kan med hjälp av tex stödord hålla en muntlig presentation. Du talar engagerat och har god kontakt med din publik.