👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande texter i form av tidningsartiklar

Skapad 2019-10-01 12:56 i Långavekaskolan Falkenberg
Bygger på att göra jämförelser mellan de nordiska länderna, samt att arbeta med topografiska och tematiska kartor.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ger oss ut i tidningarnas värld. Vi läser artiklar, tränar begrepp och tillverkar egna tidningsartiklar med passande bilder.

Innehåll

Du ska träna på att:

 • Känna igen strukturen på en tidningsartikel
 • Förstå begreppen rubrik, ingress, brödtext
 • Använda ett passande språk 
 • Bearbeta texter
 • Bild och text passar ihop

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • Hur du känner igen en tidningsartikel
 • Begreppen rubrik, ingress, brödtext
 • Hur du anpassar språk till mottagaren
 • Hur du bearbetar och utvecklar din text
 • Hur text och bild samspelar för att få fram ett budskap

 Du visar dina kunskaper genom att:

 • Delta i genomgångar och klassdiskussioner
 • Känna igen de olika typiska dragen i en tidningsartikel
 • Välja en passande text till en given bild
 • Göra en egen artikel där du anpassat språket till mottagaren

 Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • Tillsammans titta på och läsa olika tidningsartiklar
 • I smågrupper träna på textens olika delar
 • Skriva en gemensam artikel
 • Enskilt får ni skriva en tidningsartikel till en bestämd bild
 • Ge och få kompisrespons på vägen till färdig produkt
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6