👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim år 5 kap 2

Skapad 2019-10-01 13:09 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
I kapitel 2 kommer temat att vara myter, sägner och legender.

Innehåll

Vi arbetar med boken Simsalabim år 5.

I kapitel 2 kommer vi att arbeta med följande:

  • Läsa om olika författare, pjäser, läsförståelse, textanalys, personanalys.
  • Skriva pjäser, tidningsartikel.
  • Grammatik: Sammansatta ord och särskrivning
  • Språkriktighet: Hur man börjar en berättelse
  • Muntligt: Tala inför grupp (Nyhetssändning)
  • Informationssökning: upphovsrätt.

Matriser

Simsalabim år 5 kap 2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kunna läsa skönlitteratur med flyt: pjäser.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: textanalys. Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: personanalys.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Ny aspekt
Kunna skriva texter med tydligt innehåll: pjäs. Kunna skriva texter med tydligt innehåll: tidningsartikel. Kunna skriva texter med språklig variation: olika sätt att börja en berättelse.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Ny aspekt
Kunna använda regler för språkriktighet: sammansatta ord. Kunna använda regler för språkriktighet: särskrivning.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Ny aspekt
Kunna resonera om hur information kan och får användas: upphovsrätt.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Ny aspekt
Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: talkshow
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ny aspekt
Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med välfungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.