👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2019-10-01 13:10 i Rönnbäck GYsär Helsingborg
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE
Vi kommer att arbeta med ämnesområdet Estetisk verksamhet genom att utgå från elevens intressen, kreativitet och musikalitet i både bild, dans och musik.

Innehåll

Bildlektion en gång/veckan med utgångspunkt i uppgifter utifrån elevens intresseområde. 

Musiklektion en gång/veckan med fokus på sång, dans och rörelse samt att eleverna skall få testa på några olika instrument.

Sångstund en gång/veckan med fokus på sånger och teckensånger. 

Sång- och danslekar under idrottslektioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.
  ESE
 • Centralt innehåll
 • Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
  ESE  -
 • Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
  ESE  -
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
  ESE  -
 • Rytm- och musikinstrument.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  E

Matriser

ESE
Estetisk verksamhet

Nivå 1
Nivå 2
Bild och form
Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor.
Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor.
Bild och form
I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material.
I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material.
Musik, dans och drama
I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser.