👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktutveckling och hållfasta konstruktioner

Skapad 2019-10-01 13:40 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Teknik
Arbetsområde i teknik, hösten 2019, 7c.

Innehåll

Produktutveckling och hållfasta konstruktioner

Ur lgr11

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll enligt kursplanen

 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer

 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete

 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om användning av biobränslen och krigsmatriel.

Mål för arbetsområdet

Inom detta arbetsområdet kommer du att lära dig hur man arbetar när man ska uppfinna nya produkter. Du kommer att lära dig om hur man gör en skiss och hur man kan tillverka en enkel fysisk modell. Ett av målen är också att du ska förstå hur olika egenskaper hos material kan användas för att skapa stabila konstruktioner.

Arbetsformer och bedömning

 

För att du ska nå målen för arbetsområdet kommer vi att arbeta på flera olika sätt. Dels kommer vi att ha genomgångar där du för anteckningar och ställer frågor. Vi kommer arbeta med uppgifter från boken (PULS teknik) och med diskussionsuppgifter. I grupp kommer ni att få bygga en enkel, fysisk modell utifrån det ni har lärt er. Vi kommer att ha två läxor, där den ena är en inlämning och den andra är ett litet läxförhör. Området kommer att avslutas med en skriftlig, individuell rapport.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Produktutveckling och hållfasta konstruktioner

Brobygge och brorapporten

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skissen
 • Tk  E 9
Du visar att du kan göra en enkel skiss med något mått utsatt
Brobygget och brobeskrivningen
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du har deltagit i arbetet av brobygget och dokumenterat det med en enkel rapport där du förklara hur delar av bron är uppbyggd.
Du har deltagit i arbetet av brobygget och dokumenterat det med en utvecklad rapport där du förklara hur hela av bron är uppbyggd och i viss mån varför ni har valt att konstruera bron på detta sätt.
Du har deltagit i arbetet av brobygget och dokumenterat det med en utvecklad rapport där du förklara hur hela av bron är uppbyggd och varför ni har valt att konstruera bron på detta sätt.
Diskussionsfrågorna
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du ger enkla svar på diskussionsfrågorna där du ger exempel på någon för- eller nackdel med broar.
Du ger utvecklade svar på diskussionsfrågorna där du ger exempel på flera för- eller nackdel med broar. Du förklarar också någon konsekvens av de för- eller nackdelar du angivit.
Du ger välutvecklade svar på diskussionsfrågorna där du ger exempel på flera för- eller nackdel med broar. Du förklarar också flera konsekvens av de för- eller nackdelar du angivit, alternativt att du förklarar konsekvenser i flera led.

Produktbeskrivningen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskrivning av en tekniks lösning
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du har gjort en enkel produktbeskrivning där du visar att du kan beskriva ett föremåls funktion på ett vardagligt sätt.
Du har gjort en utvecklad produktbeskrivning där du visar att du kan beskriva och förklara ett föremåls funktion med hjälp av några tekniska begrepp.
Du har gjort en väl utvecklad produktbeskrivning där du visar att du kan beskriva och förklara ett föremåls funktion med ett tekniskt språk.