👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2a - ekvationssystem

Skapad 2019-10-01 14:15 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Planering för Matematik 2a läsåret 17/18
Gymnasieskola 1 – 3 Matematik
Här hittar du filmer som hör till ekvationssystem.

Innehåll

Planering Ma2a v.41-v.43

 

 

Måndag

Tisdag

Torsdag

v.41

Linjära ekvationssystem: Grafisk lösning s.63-65

Emma utbildning

Forts. + extra uppgifter

Emma utbildning

Titta på filmer (ligger i unikum)

Ekvationssystem – grafisk lösning, substitutionsmetoden, additionsmetoden

v.42

Linjära ekvationssystem: Substitutionsmetoden s.66-67

Linjära ekvationssystem: Additionsmetoden s.68-69

Forts./repetition

v.43

Tillämpningar ekvationssystem s.74-76

Forts./Fördjupning: Några speciella ekvationssystem s.70-71

Minitest ekvationssystem + repetition

 

 

 

 

Genomgångar

Ekvationssystem - grafisk lösning

 

Ekvationssystem - Substitutionsmetoden

 

Ekvationssystem - Additionsmetoden

 

Tillämpningar och problemlösning

 

Några speciella ekvationssystem (fördjupning)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.
  Mat  -
 • Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  Mat  -
 • Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -