👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social kompetens & värdegrund

Skapad 2019-10-01 14:16 i Färjegårdens förskola Borlänge
Förskola
Barnet ska kunna känna trygghet med omgivningen och personerna i den. Utvecklas i sitt kontaktsökande för att bygga relationer till såväl barn som personal.

Innehåll

Utbildningen ska syfta till att ge barnet förutsättningar att utveckla det sociala samspelet. Det ger förskolan i uppdrag att vara flexibla i aktiviteterna och ta vara på de spontant uppkomna lärsituationerna i de olika rutinerna som sker under en dag. Förskolan ska också främja barnets delaktighet i planeringen och utgå från hens och gruppens intressen samtidigt som arbetet ska verka för att stärka barnet i sin identitet och sin plats i gruppen. Vår målsättning är därför att utveckla en trygg barngrupp där alla känner sig delaktiga och viktiga, samt får uppleva sitt egen värde.

 

För att stärka barnet i sin självständighet och utveckla en förförståelse för individernas värde och delaktighet till gruppens och det enskilda barnets utveckling, så vill vi använda oss utav olika gruppövningar. Exempelvis vid samlingarna öka barnets inflytande genom att istället för att använda en sångpåse som personalen valt ut för dagen, presentera olika sångpåsar så att barnet själv kan välja utifrån intresse.

 

Vi implementerar QR-koder i en sångpåse, där barnet får dra ett kort ur påsen och sedan själv scanna in koden med hjälp av vår ipad eller Iphone, för att sedan tillsammans sjunga sången som QR-koden visar. Barnets och barngruppens nuvarande intresse styr vilket material som finns i sångpåsen med QR-koderna.

 

Vi kommer att använda oss utav olika gruppövningar, exempelvis kims lek - där en mindre grupp barn blir presenterade för x antal olika föremål, varpå pedagogen därefter täcker över samtliga för att sedan exkludera ett av föremålen. Barnen får sedan lista ut vilket föremål som saknas, till sin hjälp får barnen bildkort på de olika föremålen.

 

Tvärgrupperna syftar till att öka samarbetet över avdelningarna och skapa förutsättningar för barnet att utveckla relationer med barn från andra avdelningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18