👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå faktatexter

Skapad 2019-10-01 14:20 i Fjällbacka Skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 1 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vill du veta mycket om lite eller lite om allt? Att läsa faktatexter kan vara ett sätt! Nu ska vi lära oss några knep för att lättare lära oss mer :)

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål

Syfte

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är klart ska du kunna:

  • läsa en faktatext och på något sätt visa att du förstått innehållet 

  • några av faktatextens typiska språkliga drag som t ex rubrik, stycke, bild och bildtext

 

Undervisning– genomförande och tidsplan

Vi kommer att:

  • läsa och samtala om faktatexter, först gemensamt och därefter i par

  • samtala om vad en faktatext är och vad som är typiskt för en faktatext (språkliga drag)

  • bearbeta faktatexter på olika sätt, som t ex att plocka ut stödord, göra tankekartor mm

Arbetet löper på fram till och med v 40.

 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du ska få visa vad du kan genom att både muntligt och skriftligt få berätta om något av innehållet i en faktatext du läst.

Du ska få berätta muntligt för en mindre grupp.

 

Matriser

Sv SvA
Att läsa och förstå faktatexter, åk 2-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Aspekt 1
läsa en faktatext och på något sätt visa att du förstått innehållet.
  • Sv   3
Ny aspekt
några av faktatextens typiska särdrag som t ex rubrik, stycke, bild och bildtext.
  • Sv   3
  • Sv   3