Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrens Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Skapad 2019-10-01 15:12 i Winklerska förskolan Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Innehåll

Avdelning

Ekorren

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Delmål 

Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

Nuläge

På Ekorren har vi den här hösten skolat in 9 nya barn utifrån. Gruppen har nu 14 barn mellan 1- 2:5 år. Vi har från början varit tydliga  med regler och rutiner , lägga en bra värdegrund , att vi är en grupp.,att vi samarbeter  , hjälper varandra.

 

Utveckling pågår när barnen

När barnen visar respekt och empati för varandra allt efter ålder och mognad. ex  kan vänta på sin tur...kan visa / lyssna när kompisen säger stopp .... hur vi tar emot , välkomnar varandra ...

Så ska vi arbeta för att nå dit

 Genom barnkonventionen  . Medvetna vuxna. Se/höra och bemöta varje barn efter deras behov och förutsättningar. . Kanin och igelkott materialet. Att vara goda förebilder.

Så här ska vi följa upp

 Genom att  reflektera via samtal och dokumentation. vi dokumenterar gärna via bildskärm i hallen och bilder på väggarna. detta ger bra samtal barn/föräldrar och ped.

 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: