Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 20 1-3

Skapad 2019-10-01 15:23 i Grisslehamns skola Norrtälje
Svenska ht 2020
Grundskola 1 – 3 Svenska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livåskådningar, generationer och språk möts." Lgr 11 sid 222

Innehåll

Svenska ht 20

Under höstterminen

- alfabetet och alfabetisk ordning.

- bokstävernas ljud och form.

- läsa egna böcker 

- skriva för hand och på Ipad.

- skriva kortare texter till bilder.

- att lyssna och återberätta.

- läsförståelse.

- samtala/tala inför grupp och lyssna på varandra.

- hur en berättande text kan organiseras.

-träna på att skriva en faktatext utifrån en ”sexfältare”.

- berätta så att andra kan förstå samt att kunna förstå en muntlig instruktion.

-träna på hur ord stavas

-diskutera och säga din åsikt.

-titta på bilder i böcker och diskutera handlingen.
 

Vi kommer att skriva texter om oss själva. Vi utgår från barnens intressen.

Vi läser olika texter och svarar på frågor och tränar läsförståelse.

Vi kommer att arbeta med att skriva en egen bok med flera kapitel.

Bedömning: vi kommer att arbeta med bedömningsstödet LUS för att se vilken Lus-punkt du är på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: