👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-10-01 15:30 i Magelungsskolan Stockholm Grundskolor
Forntiden
Grundskola 3 Bild Svenska SO (år 1-3)
Vi ska läsa om Nordens historia från istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • beskriver de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern 
 • redovisar hur människor levde i de olika tidsepokerna 
 • gör en hällristning med en bildteknik

 

Arbetsformer

 

 • läsa och skriva faktatexter
 • se film
 • lyssna på berättelser från forntiden  
 • arbeta med bild och lera
 • besök på Historiska museet

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, stenålder, bronsålder, järnålder, hällristning, epok, vandrare, jakt, samlande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Forntiden

Lägre nivå
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
Jag behöver stöd för att kunna rita och förklara vad en tidslinje är.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och kommer själv ihåg några avgörande händelser.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och på egen hand rita och förklara de viktigaste händelserna.
2. Beskriva tidsepokerna
beskriv de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som symboliserar dem.
Jag behöver stöd för att beskriva de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Jag kan beskriva tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Jag kan med god säkerhet beskriva de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern och berätta om vad de symboliserar.
3. Samtala om människans tidiga historia
Beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
Jag behöver stöd för att beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
Jag kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
Jag kan med god säkerhet beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
4. Språkets struktur
Skriva faktatext genom att läsa och samla information.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att hitta fakta och bilda meningar.
Jag kan skriva en enkel faktatext.
Jag kan med beskrivningar och detaljer berätta i egen faktatext.

Ny rubrik

Lägre nivå
--->
Högre nivå