👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fast eller flytande

Skapad 2019-10-01 16:08 i Magelungsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av NTA-området "Fast eller flytande". Arbetet genomförs i åk 2 under vårterminen 2014.
Grundskola F – 3 Fysik Kemi
Vad finns det för likheter mellan en stålkula och en plastsked? Kan ett gem flyta? Blandar sig olja med vatten? Vilken vätska vinner "droppracet" Dessa och många fler frågor kommer vi att arbeta med under höstterminen.

Innehåll

Mål för dig som elev

Du som elev ska;

 • kunna sortera några föremål efter egenskaper och material
 • kunna lyssna på och följa instruktioner
 • kunna samarbeta när vi gör undersökningar
 • kunna delta i samtal om undersökningarna
 • kunna observera vad som sker i undersökningarna
 • dokumentera arbetet genom bilder och enkel text

 

Ur LGR-11 'Kunskapskrav åk 3'

Arbetssätt och innehåll

I temat får du arbeta med begreppen fast eller flytande.
Du kommer att få arbeta med olika föremål och träna på att sortera dem efter material och egenskaper.
Du kommer att samtala och samarbeta med dina kamrater, för det mesta parvis.
Vid arbetet kommer du att få göra en förutsägelse, vad du tror kommer att ske, och sedan följa upp om din förutsägelse stämmer.
Genom olika laborativa uppdrag får du uppleva, genomföra, reflektera och dokumentera.
Arbetspassen avslutas med en gemensam sammanfattning och reflektion.

Ur LGR-11, 'Centralt innehåll'

Bedömning

 

Genom observationer under arbetet kommer din lärare att bedöma din förmåga att:

 • med hjälp av tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar
 • kunna sortera några föremål efter material och egenskaper
 • observera vad som händer i undersökningarna
 • delta i samtal om försöken och jämföra dina resultat med andras
 • kunna dokumentera dina resultat i enkla bilder och text

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3