Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Tema spänning ht19

Skapad 2019-10-01 16:10 i Vidhögeskolan Varberg
Tränar på att läsa och skriva spännande texter samt grammarikdel - adjektiv.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Under ett antal veckor ska vi nu på olika sätt arbeta med spännande texter som du ska läsa tyst och högt. Du kommer också få skriva egna spännande texter rysare eller deckare. Vissa lektioner kommer vi arbeta tillsammans med hur man lägger upp en spännande text. Vi kommer också gå igenom hur du kan använda adjektiv för att höja spänningsnivån på din text. Du får också tillfälle att arbeta med illustrationer till dina texter.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Mål

 • Kunna läsa spännande texter och använda läsförståelsestrategierna
 • Veta vad adjektiv och adverb är och använda det i beskrivningar av bl a miljö, plats och personer i din text
 • Skriva en ruggig, ruskig rysare/deckare med röd tråd och där du använder grundläggande skrivregler
 • Illustrera din text

Begrepp

Lär dig stava, uttala och förstå följande ord

detektiv, kidnappning, alarm, mysterium, bakhåll, agent, explosion, häxa, hemsk, ruskig, monster, skräck

Arbetssätt

 • Läs spännande texter och arbeta med läsförståelsestrategierna.
 • Arbeta utifrån cirkelmodellen med Superspännande texter.
 • Arbeta med adjektiv och adverb.
 • Träna på att skriva målande.
 • Skriv en ruggig, ruskig rysare/deckare med någon bild till.

Kunskapskrav

 • Kunna läsa texter med flyt och använda lässtrstegierna.
 • Veta vad ett adjektiv är och kunna använda det för att göra dina texter mer beskrivande.
 • Kunna skriva en spännande berättelse med en tydlig början - mitten och slut, där du följer skrivreglerna.
 • Kunna ge och ta emot respons på text samt bearbeta din text utifrån denna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Tema spänning & Berättande texter

Läsa

Ännu inte nått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lässtrategier
Du kan ännu inte läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du göra ännu inte några enkla, kronologiska sammanfattningar eller ger kommentarer på olika texters innehåll och visar ännu inte grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Skriva berättande text

Ännu inte nått
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Texten är inte helt begriplig och den "röda tråden" är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll, med utvecklad handling och "röd tråd".
Texten har ett tydligt och för målgruppen intressant innehåll, med en väl utvecklad handling och tydlig "röd tråd".
Struktur
Inledning - Problem - Avslutning
Tar bara med delar av informationen. Bristande information om tid och plats. Återger en rad händelser men saknar problem. Saknar avslutning/skriver en enkel avslutning t.ex. det var en dröm.
Har en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning. Har en inledande händelse som antyder ett problem. Kopierar och använder problem från välkända berättelser. Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman t.ex. att det goda besegrar det onda.
Beskriver tid, plats och personer med detaljer. Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med mer än ett problem. Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning och ett avslut.
Ger tillräckligt med detaljer för att etablera samband mellan miljö, huvudperson och bipersoner. Utvecklar en berättelsekurva som är följdriktig och sammanhängande. Utvecklar och löser varje problem i olika avsnitt. Binder tydligt ihop de olika delarna med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning och ett avslut.
Språkliga drag
Första/tredje person och tempus (tidsform-nutid/dåtid)
Byter ofta från tredje person till första person. Har svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Skriver för det mesta i första person eller tredje person. Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Anpassar perspektivet på ett i stort sett korrekt sätt. Använder korrekt tempus.
Anpassar perspektivet på ett för sammanhanget korrekt sätt. Använder tempus korrekt.
Språkliga drag
Ordval, meningsbyggnad, stavning och skiljetecken
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden är inte korrekt/utan variation t.ex. och sen....och sen... Du använder inte grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden är relativt korrekt med viss variation. Använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken med viss säkerhet. Börjar använda adjektiv och adverb.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras (både vad gäller längd och sätt att inleda meningarna), med avsikt att skapa spänning och tempoväxling. Använder grundläggande regler för stavning och skiljetecken med relativt god säkerhet. Använder adjektiv, adverb och liknelser.
Ordvalet är passande och höjer kvaliteten och visar på god språklig variation. Kontrollerar effektivt språket och strukturen och väljer noga ord och stil.
Respons
Kan ta emot och ge respons samt bearbeta din text.
Du kan ännu inte ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Illustrationer
Bild till text
Du har ännu inte visat att du kan göra en bild som kan levandegöra din texts budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: