👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik åk 5 ht 2019

Skapad 2019-10-01 16:11 i Centralskolan Tierp
När man syr ihop många små tygbitar till ett större tygstycke så kallar man detta för LAPPTEKNIK. I detta moment ska du själv få designa ditt eget lapptekniksmönster och sy ihop detta. Därefter gör vi en kudde av den
Grundskola 5 Slöjd
Nu har du ökat dina kunskaper i maskinsömnad. Det som är målet för den här uppgiften är att utveckla din skicklighet i en process där "tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar", som det står i kursplanen för slöjd.

Innehåll

 I den här uppgiften kommer vi att arbeta med lappteknik. I arbetsområdet kommer du att få utveckla din kreativitet när det gäller färg och form samt träna precision och noggrannhet. Tekniken är en övning i att hantera symaskinen men också ett sätt att lära sig om tygers egenskaper, sömnadsteknik och logiskt tänkande som kommer att ligga till grund för framtida arbeten i textilslöjd.

Det ursprungliga syftet med lappteknik var att sy täcken genom att ta tillvara tygspill från gamla kläder och annan sömnad. Nu för tiden är det vanligt i heminredning, till nya kläder och annat.

Du måste börja med att planera ditt arbete genom att inspirera dig genom att se på bilder av olika former och färger i lappteknik, göra en skiss, tänka igenom vilka redskap och vilket material du kommer att behöva. Du gör mallar i den storlek som behövs där sömsmån ska vara tillagt. När du är klar med arbetet ska du utvärdera resultatet och arbetsprocessen.    

Dina mål

 • Att kunna formge och sy ett användbart föremål i lappteknik. För att nå godtagbara kunskaper behöver du minst sy ihop fyra kvadrater eller rektanglar.
 • Att kunna följa muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Träna problemlösning och logiskt tänkande.
 • Kunna sy ihop en öppning med små kaststygn om du syr en kudde.
 • Kunna välja rätt material och färger från ett estetiskt och praktiskt perspektiv.

Bedömning

 • Bedömningen görs utifrån hur du arbetar och det färdiga resultatet, samt hur du utvärderar processen.
 • Jag bedömer din förmåga att formge och framställa föremål.

Undervisning

 • Du kommer att få flera muntliga och praktiska genomgångar.
 • Du kommer att använda dig av muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Gruppvis pratar och samarbetar ni för att delge varandra tips och lärdomar. 

Utvärdering

 • Du kommer att få reflektera under arbetets gång i slöjddagboken samt utvärdera resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.